Nei Naoberschap in Dalen

De werkgroep is al begonnen, de eerste aanmeldingen van hulpgevers en hulpvragers zijn al binnen, op SamenDalen komt binnenkort een eigen plek met informatie, dus hoog tijd om te praten met vertegenwoordigers van de werkgroep Nei Naoberschap Dalen. De werkgroep bestaat uit Ieneke Bouwers, Albertje Wilting, Ina Venema en Henk van der Wal (op de foto van links naar rechts).
Met de eerste twee voeren we dit gesprek.

Ieneke en Albertje

Ieneke was Ouderenadviseur in de gemeente Coevorden en is kartrekker van de werkgroep Zorg voor Elkaar. Deze werkgroep ontstond naar aanleiding van de evaluatie en uitwerking van de Dorpsvisie van Dalen. Vanuit deze evaluatie kwamen vragen waar aan te kloppen als er hulp nodig is, hoe krijgen inwoners hulp als er geen netwerk is dat daarin kan voorzien.

Albertje is verpleegkundige en langdurig werkzaam geweest als opleidingsadviseur. Ze startte in 2016 een eigen thuiszorgorganisatie die ze in 2019 verkocht aan een grotere organisatie die het concept van haar onderneming overnam (o.a. kleinschalig, weinig overhead). Ze was tien jaar geleden mede-initiatiefnemer van de werkgroep AED en is hiervoor nog steeds actief. Ze is geboren Dalense.

Leden van de NeiNaoberschap Dalen; 2021Leden van de NeiNaoberschap Dalen; 2021        

Naoberschap

Vroeger was naoberschap vanzelfsprekend, maar dat is lang niet meer het geval. Ieneke en Albertje spreken uit eigen ervaring over mensen die tussen wal en schip vallen, die het lastig vinden om hulpvragen te stellen, mensen die dreigen te vereenzamen, die geen netwerk hebben om op terug te vallen en aan de andere kant kennen ze mensen die best wel wat voor een ander willen doen.

Ze hebben contact gezocht met Gees, waar zeven jaar geleden al een vergelijkbare organisatie is gestart. De gemeente Coevorden stimuleert de organisatie in Gees om hun ervaringen met anderen te delen en daartoe is men in Gees zeker bereid. Er zijn al verschillende gesprekken geweest o.a. over hoe zij het hebben aangepakt, welke valkuilen zij ondervonden en hoe vraag en aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Dalen is natuurlijk groter, heeft meer inwoners en de werkwijze zal aangepast moeten worden aan de situatie in Dalen.

Brochure

De werkgroep heeft een brochure ontwikkeld, die met de Daler Lelie is verspreid. Helaas blijkt dat niet iedereen dit heeft ontvangen, maar Ieneke en Albertje sturen u met plezier alsnog een exemplaar toe als men dat wil. Dat kan via de telefoon of de mail, beide staan hieronder vermeld.
Er worden ambassadeurs gezocht uit netwerken op verschillende terreinen zoals zorg, onderwijs, kerk, maatschappelijk werk of buurtverenigingen, die het initiatief Nei Naoberschap Dalen willen uitdragen en stimuleren, zowel wat betreft de hulpvraag als het hulpaanbod.

Hulpvragen

De hulpvragen kunnen heel divers zijn. Voorbeelden zijn o.a. vervoer bij ziekenhuisbezoek, doktersbezoek, bijwonen van activiteiten, samen wandelen, helpen bij het doen van boodschappen, huiswerkondersteuning, uitleg regels instanties, hulp bij invullen formulieren, gewoon gezelschap met een kopje koffie en zo is er nog veel meer mogelijk. Ze waken ervoor dat het niet om structurele hulp gaat, zoals wekelijks de tuin onderhouden of het huis schoonmaken, want daar is professionele hulp voor nodig.

In Dalen hebben zich al zeven vrijwilligers aangemeld. Binnenkort zullen Ieneke en Albertje met hen een gesprek hebben over wat ze willen en kunnen en hoe ze graag ingezet willen worden. Ze hopen dat het coördineren van de activiteiten veel werk wordt! Dan wordt het project een succes en indien nodig zullen Ieneke en Albertje dan zelf hulp vragen om te helpen bij de coördinatie!

Contact

Ze vinden het best spannend of hulp wel gevraagd gaat worden en of men Nei Naoberschap Dalen wel weet te vinden. Het kan lastig zijn om toe te geven dat je ergens bij geholpen moet worden en ze hopen dat goede ervaringen van anderen en mond-tot-mondreclame mensen zal aanmoedigen om contact op te nemen met Nei Naoberschap Dalen.

De vraag om hulp kan nu al gesteld worden! Ook mensen die willen helpen, kunnen zich al bij Ieneke en Albertje melden.

Ze zijn te bereiken via
mail: neinaoberschapdalen@outlook.com
website: https://www.samendalen.nl/nei-naoberschap-dalen
telefoon:
-Albertje 06-13965444
-Ieneke 06-12591176

De brochure van Nei Naoberschap kun je via de knop hieronder downloaden:

Logo Nei Naoberschap Dalen