Nei Naoberschap Dalen: Met elkaar, voor elkaar!

De projectgroep ‘Nei Naoberschap Dalen’ wil uw aandacht vragen voor het vrijwilligersinitiatief “Met elkaar, voor elkaar!”
Deze projectgroep is ontstaan vanuit een initiatief van de werkgroep ‘Zorg voor Elkaar’ en valt onder Dorpsbelangen.
De projectgroep bestaat uit, Albertje Wilting, Henk van der Wal, Ina Venema en Ieneke Bouwers.

Van oud naar Nei Naoberschap

Door de veranderingen in de maatschappij (terugtredende overheid, zorg die naar de gemeente gaat, vergrijzing en individualisatie) hebben we gemeend om het oude naoberschap opnieuw fris leven in te blazen.
Vroeger was het de plicht van buren naar elkaar om te zien, elkaar te helpen waar kon en zo nauwe banden te creëren waar je altijd op terug kon vallen. Dat is tegenwoordig wel anders! Hoewel veel mensen in Dalen elkaar wel kennen, maar door eigen activiteiten en werkzaamheden er niet altijd aan toekomen naar elkaar om te kijken.

Toch merk je dat er veel mensen genegen zijn elkaar te helpen indien dit nodig is. Gelukkig gebeurt dit ook wel, maar er zijn ook mensen die hier buiten vallen.
Uit onderzoek bij de dorpsvisie kwam ook naar voren dat mensen zich zorgen maken over het feit dat zij niet weten, wanneer ze het zelf niet meer kunnen, waar aan te kloppen.
Dit gat willen wij vullen door een steun te zijn in dit soort situaties.
Laten we er in Dalen voor elkaar zijn en naar elkaar omkijken!

Hoe willen we dit doen?

Door de pandemie zijn we nog niet in staat geweest inwoners op te roepen en onze plannen voor te leggen. Daarom hebben we een brochure ontwikkeld, die we huis aan huis afgeven en daarna ook persoonlijk weer ophalen.

Ambassadeurs en vrijwilligers

Hier hebben we ambassadeurs voor nodig in alle buurten, als informant en helpende handen. Voelt u hiervoor? Wilt u informatie? Laat het ons weten!!

Ook hebben we vrijwilligers nodig die met hun kennis en kunde hulpvragen kunnen invullen bij inwoners die hulpvragen stellen. Hoe mooi zou het zijn om met uw kennis en vaardigheden gekoppeld te worden aan een hulpvraag.

Alle soorten vragen

Leden van de projectgroep zullen hulpvragen analyseren en koppelen aan een passende vrijwilliger. Die hulpvragen kunnen van alles inhouden, zolang het geen professionele hulp inhoudt. We willen samenwerken met professionals, maar professionele hulpvragen horen bij hen!
Hulpvragen kunnen bestaan uit bv: hulp bij boodschappen, vervoer naar huisarts, ziekenhuis, gezelschap bieden, samen activiteiten ondernemen, een wandeling, hulp bij financiën, hulp bieden bij inschakelen instanties, klusjes in en rond huis, ondersteuning bij studie, hond uitlaten enz. Dit kan voor zowel jong als oud! We houden niet alleen vast aan bovenstaande hulpvragen, maar dit kan groeien, het project kan zich ontwikkelen!

Meedoen? Ideeën? Hulp nodig?

Het valt en staat natuurlijk ook bij het aanbod van kennis en kunde van vrijwilligers!
We willen inventariseren onder alle inwoners wat jullie van het plan vinden! Wilt u actief meedoen? Heeft u ideeën? Heeft u hulpvragen? Geef het aan op de brochure die binnenkort bij u wordt afgegeven.

Wij zijn enthousiast, we hopen alle inwoners ook!
Aanmelden bij Albertje Wilting 06 13965444 of Ieneke Bouwers 06 12591176 of via email neinaoberschapdalen@outlook.com