NAM geeft uitleg over gaswinning rondom Dalen

Ongeveer 25 belangstellenden woonden maandag de door Dorpsbelangen Dalen georganiseerde thema-avond over duurzaamheid bij in De Spinde.

Gaswinning gaat door

Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaf uitleg over de plannen, die dit bedrijf nog heeft met de vijf gaslocaties, die in de directe omgeving van Dalen liggen. Drie van de locaties zijn nog in gebruik en daar zal de komende jaren nog gas gewonnen worden. De hoeveelheid gas, die hier jaarlijks gewonnen wordt, wordt geschat op 13 miljoen kubieke meter. Deze hoeveelheid komt overeen met de hoeveelheid, die dagelijks in het Groningse gasveld gewonnen wordt.

Kans op bodemdaling

Door het zoveel mogelijk leeghalen van de gaslocaties is niet uit te sluiten dat de bodem rondom Dalen zal dalen. Naar verwachting van de NAM zal het om een geleidelijke en gelijke daling gaan van gemiddeld 1 millimeter per jaar.

Toekomstplannen na beëindiging productie

Ondertussen denkt de NAM ook na over welke bestemming er aan de locaties kan worden gegeven, als de productie wordt beëindigd. Een mogelijkheid is om de locatie volledig te ontmantelen en terug te geven aan de landbouw of de natuur. Een andere optie is om te kijken in hoeverre één of meerdere locaties gebruikt kunnen worden voor innovatieve ontwikkelingen op gebied van duurzame energie.

Werkgroep Duurzaam Dalen

Na de pauze gaf Peter Gras een korte presentatie over de activiteiten en projecten, waarmee de werkgroep Duurzaam Dalen zich bezighoudt. Genoemd werden de afkoppeling van hemelwater, realiseren van laadpalen voor elektrische auto’s en plaatsing van zonnepanelen.
Voor informatie over de werkgroep Duurzaam Dalen en hun doelstelling, activiteiten en projecten kunt u terecht op deze site.

Wim Vogelzang bedankte namens Dorpsbelangen Dalen de sprekers en belangstellenden voor hun aanwezigheid en sloot de avond af.