Musical groep 8 BWB-school

Eindelijk was het deze week dan zover voor alle 44 kinderen van beide groepen 8 van de BWB-school: de opvoering van de musical ‘Soap in de soep’!

Oefenen, oefenen, oefenen

Al maanden zijn de kinderen van de beide groepen 8 gezamenlijk aan het oefenen en aan het knutselen voor de benodigde attributen. Afgelopen maandag zongen ze de liedjes uit de musical voor de kinderen van de groepen 1, 2 en 3. Daarna vond de generale repetitie plaats op het podium van de grote zaal in restaurant De Baander. Op dinsdag werd de musical eerst opgevoerd voor de groepen 4, 5 en 5/6 en later op de dag ook voor de groepen 6 en 7.

Afscheidsavond in De Baander

Op dinsdagavond vond de laatste opvoering van de musical plaats: voor de ouders en leerkrachten van de BWB-school. De Ouderraad zorgde voor koffie/thee en cake bij ontvangst en verkocht loten voor leuke prijsjes in de pauze. Om 19.30 uur werd gestart met de musical. Alle kinderen hadden een grote of kleinere rol en droegen zo hun steentje bij. De musical eindigde met een gezamenlijk lied en een groot applaus van de aanwezigen.

De Ouderraad verkocht in de pauze drankjes voor verkoeling, wat zeer welkom was in de warme zaal. Daarnaast speurden de kinderen de prijzentafel af naar gewonnen prijsjes.

Einde basisschooltijd

Na de pauze volgde een terugblik met foto’s van de kinderen op school door de jaren heen. Daarna was het tijd voor een officieel moment: de ondertekening van een verklaring in het eindrapport door de kinderen, waarmee ze officieel hun basisschooltijd afsloten. Een lied door alle aanwezige leerkrachten volgde tot slot, waarna de afscheidsavond om 22.30 uur ten einde kwam.