Mensen uit 1963 en 1964 aan de beurt voor vaccinatie

Mensen die zijn geboren in 1963 en 1964 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer- of Moderna-vaccin.
Vanaf dinsdag krijgen zij via de GGD de uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie op de mat, maar vanaf vandaag kan al online een afspraak worden gemaakt via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen, stelt het RIVM. (ANP)

Welk vaccin?

De GGD gebruikt vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze mRNA-vaccins beschermen even goed tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopname. Op de vaccinatielocaties waar ook Moderna wordt gebruikt, wordt ter plaatse bepaald of mensen BioNTech/Pfizer of Moderna krijgen. Dit hangt volledig af van de beschikbaarheid van de vaccins.

Geboren in of voor 1955 – of in 1961/1962?

Eerder zijn mensen geboren in of voor 1955 uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken. Dit geldt ook voor mensen uit 1961 of 1962. Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wél willen, vragen we dringend alsnog een afspraak in te plannen.

Geboren in of tussen 1956 en 1960?

Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 hebben via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie gekregen. De GGD’en vaccineren deze leeftijdsgroep niet. Zie hiervoor het bericht van de Daler Huisartsen.

Jongere leeftijdsgroepen

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1964 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert de GGD ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Landelijke vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.