Meester Guus vindt droombaan bij de Markeschool en in Dalen

Meester Guus is een goede bekende in Dalerveen, Wachtum en Dalen. Hij vertelt over zijn droombaan: een deel voor de klas op de Markeschool en voor een deel is hij gymleraar voor kinderen uit Dalen, Wachtum en Dalerveen. Hij vertelt zijn verhaal hieronder en op het filmpje. Natuurlijk komen ook de kinderen aan het woord.

Nieuwe leerkracht

Binnen het onderwijs wordt er naarstig gezocht naar nieuwe leerkrachten. Het is dan goed om te zien hoe mooi het werken als leerkracht kan zijn. Een voorbeeld hiervan is leerkracht Guus Eggen, die werkzaam is bij Onderwijsstichting Arcade dat het openbaar onderwijs verzorgt in de gemeenten Coevorden en Hardenberg.

Droombaan

Guus heeft duidelijk zijn droombaan gevonden. “Ik wist al vroeg dat ik in het onderwijs aan de slag wilde. Daarbij twijfelde ik wel of ik gymlessen wilde geven of voor de klas wilde. Het is daarom fantastisch dat Arcade mij de kans heeft gegeven om beide te combineren. Ik geef nu drie dagen les op een school en ben daarnaast ook twee dagen vakleerkracht bewegingsonderwijs. Je kunt dan ook wel stellen dat ik mijn droombaan heb gevonden.”

Deze zomer heeft Arcade zeven vakleerkrachten in dienst genomen om het bewegingsonderwijs een impuls te geven. Guus is er daar dus één van. “Het heeft veel voordelen. We hebben een hele leuke mix. Ik ben één van de zeven vakleerkrachten die in dienst zijn van Arcade. We komen regelmatig bij elkaar. We wisselen dan ideeën uit en leren vooral veel van elkaar.”

Vernieuwend onderwijs

In de laatste fase van zijn opleiding groeide zijn enthousiasme alleen maar. “Ik heb mijn eindstage doorlopen op de Stidalschool in Dalerveen. Daar ben ik ook in aanraking gekomen met een vernieuwende manier van onderwijs. Er wordt groepsoverstijgend gewerkt met een leerplein en leerkrachten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een groep kinderen. Het onderwijs is hierbij zoveel mogelijk afgestemd op de individuele ontwikkeling en talenten van ieder kind. Het mooie is dat we die stap nu ook op mijn huidige school, de Markeschool, hebben gemaakt.” 

Hij ziet veel positieve effecten voor zowel de kinderen als de leerkrachten. “Omdat je gericht instructie geeft in kleinere groepjes met kinderen die het echt nodig hebben, kun je heel gericht aan de slag en zie je ook dat de kinderen veel meer betrokken zijn. Heb je geen instructie, dan werk je op het leerplein. Dat doen ze met behulp van een weektaak. Ze leren hierdoor ook om zelfstandig of met behulp van medeleerlingen problemen op te lossen. Het mooie is dat ik samen met mijn collega Manon verantwoordelijk ben voor groep 5 t/m 8. We kunnen hierdoor gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en voor de kinderen is het ook afwisselend.

Ontwikkelkansen

Arcade doet er alles aan om jonge leerkrachten kansen te geven. “Ik ben zeer tevreden over de ontwikkelkansen die Onderwijsstichting Arcade mij biedt. Zo worden er middels de Arcade Academie intern diverse scholingen aangeboden. Vanaf het begin word je ook begeleid door een coach die werkzaam is voor de stichting. Hierdoor word je niet meteen in het diepe gegooid. De coach helpt je om je verder te ontwikkelen en is er ook als je even een luisterend oor nodig hebt. Daarnaast is er voldoende ruimte om je te specialiseren.”