Meedenken in de omgevingsvisie gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden werkt aan een nieuwe omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie staan de ambities en opgaven voor de dorpen, de stad en de wijken van de gemeente Coevorden. Die helpen om samen te blijven werken aan een mooie gemeente.
Wat zijn de uitdagingen en hoe gaan we daar mee om? Wat is van waarde en belangrijk om te houden en te koesteren?

Dorpsbelangen Dalen hecht aan de inbreng vanuit ons dorp. Net als de gemeente vinden zij het belangrijk dat iedereen kan meedenken en meepraten over de visie.

Wat zijn de hoofdlijnen?

De omgevingsvisie wordt opgebouwd langs vier hoofdlijnen:

  • Duurzaam Coevorden: toekomstbestendige stad en buitengebied
  • Trots Coevorden: (veer)krachtig en prachtig platteland
  • Leefbaar Coevorden: samen en gezond, voor jong en oud
  • Bruisend Coevorden: beleven en ondernemen

Op de pagina over de omgevingsvisie vind je alle achtergrondinformatie en ook het Hoofdlijnendocument dat is opgesteld. Ook vind je er een video over de aanpak van de omgevingsvisie.

Nu al meedenken

Iedereen kan meedenken in de omgevingsvisie. Dat kan meteen al door de enquête in te vullen en een plek aan te wijzen die je van waarde acht in je omgeving of in de gemeente.
Wil je nu al meedenken, vul dan de enquête in en geef je favoriete locatie weer op de waardenkaart. Informatie over meedenken en meepraten en de links is op een speciale pagina bij elkaar gezet.
Uiteraard zal ook Dorpsbelangen Dalen de komende tijd betrokken zijn bij de omgevingsvisie gemeente Coevorden.