Mededelingen dorpskerk Dalen

Vanaf heden, 16 december 2020, tot en met in ieder geval 19 januari 2021 zijn er alléén online diensten vanuit onze kerk. Via www.dorpskerkdalen.nl kunnen alle diensten worden bekeken en beluisterd. Zowel op het reguliere aanvangstijdstip van de dienst als op een later tijdstip. Het CIO – Interkerkelijk contact in overheidszaken-, PKN en het RIVM adviseren religieuze instanties alleen online diensten te houden. We respecteren vanzelfsprekend het advies van onze overheid. Als kerk zijn we onderdeel van de samenleving en solidair met de beperkende maatregelen.

Zondagmiddag open

Wel is onze kerk de komende tijd iedere zondagmiddag van 13.00 – 15.00 opengesteld. Iedereen die daar behoefte toe voelt kan naar binnen gaan om even rust te zoeken, te bidden of te mediteren. Er zal altijd een predikant of een kerkenraadslid aanwezig zijn.

Kerst

Op donderdag 24 december, vanaf 17.00 uur, kan iedereen online de kerstfilm van onze Daler dorpskerk bekijken. Deze kerstfilm is in de plaats gekomen van de traditionele kerstavond/nachtdienst die helaas, vanwege de Corona, niet kan doorgaan.

In de weken voor kerst, zijn opnames gemaakt die betrekking hebben op het kerstfeest. Natuurlijk het kerstevangelie door dominee Peter den Braanker en daarnaast hebben ook de zondagsschool en de jeugd van de catechisatie meegewerkt aan deze viering. Ook toont de film kerstsfeerbeelden uit ons mooie dorp Dalen.

Er is orgelmuziek en verdere medewerking is er van  Geert Meendering– orgel en piano, Greetje Pos– dwarsfluit, Frans De Boer– zang.

Wij hopen van de Dorpskerk, dat we in een jaar waarin we veel hebben gemist en nog moeten missen, door middel van deze kerstviering, de verbondenheid met elkaar hier in Dalen kunnen voelen. 

Ook al is het deze keer een Online-viering. De film is op deze website rechtstreeks te zien via een link op de website van de dorpskerk.

De film is te bekijken vanaf 24 december 2020 17.00 uur

We wensen  iedereen een heel goede kersttijd en bovenal:
Een gezond 2021 !