Lintje voor Roelof Beek

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd….”
Woensdagavond 26 oktober kreeg Roelof Beek een lintje opgespeld door burgemeester Renze Bergsma.

In de volle zaal van De Baander kwam tijdens een kort intermezzo eerst de burgemeester binnen en vervolgens liep tot zijn verbazing de familie van Roelof Beek de zaal in. Het programma was gericht op de Dorpsvisie, waar Roelof een grote rol in heeft gehad en nog heeft. Maar dat zijn familie, kinderen en kleinkinderen binnenkomen….

Helemaal verdiend

De burgemeester haalt aan dat Roelof al die jaren dat hij in Dalen heeft gewoond steeds heeft bijgedragen aan de verbinding en saamhorigheid in het dorp. Hij was actief bij het Rode Kruis en stond aan de wieg van het succesvolle project van de duofietsen. Hij stond voor zijn school en het principe dat er plek was voor één school in het dorp: alle Daler kinderen samen naar school. Hij was samen met Yt cultureel actief voor ‘In Dalen uit’ en nam tijdens nieuwjaar het dorp op de hak met Thomasvaer en Pieternel.
Roelof stond aan de wieg van de Dorpsvisie (hij was overal voor in, als hij er tenminste achter kon staan) en van de Tussenbalans. Gedroomd voorzitter, maar ook duidelijk in zijn mening. De burgemeester refereert nog aan zijn rol bij het Drentse Onderwijsvoorrangsbeleid.

Niet teruggeven

Volgens zijn zonen ook een fantastische vader: “Maar daar krijg je geen lintje voor”. Tekenend voor Roelof -en dat blijft je dan ook bij- : “Ik heb altijd gezegd dat ik geen lintje hoef, maar ik ben nu eigenlijk ook niet van plan om hem weer terug te geven!”

De toekenning en uitreiking van het lintje was in gang gezet door vriend Jan Oostenbrink.
Roelof en de familie stonden de rest van de avond in het middelpunt van de belangstelling. Was de bijeenkomst over de Dorpsvisie en de plannen van Dorpsbelangen een groot succes, deze afsluiting kon niet mooier:

Roelof, ook vanuit SamenDalen en Dorpsbelangen hartelijk gefeliciteerd met deze onderscheiding. Kroon op je werk.