Ledenvergadering IJsvereniging Dalen

IJsvereniging Dalen nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering,  die wordt gehouden op donderdag 20 februari om 20.00 uur in het clubgebouw op sportpark ’t Grootveld in Dalen, Oude Dalerveensestraat 22.

De stukken van de ledenvergadering liggen 20 februari ter inzage.

Tijdens de vergadering zal de agenda worden gevolgd, waarbij onder andere de jaarverslagen van het secretariaat, de penningmeester en de kascommissie aan de orde zullen komen.

Het bestuur.