Komt er een Bazaar in de Dorpskerk?

Alleen als u spullen aanlevert natuurlijk!!

Bij de activiteitencommissie is het verzoek binnengekomen de inzameldata voor de bazaar 2024 vroegtijdig bekend te maken.          

Inzamelplaats is De Weme aan de Hoofdstraat 24.

Wij hebben de volgende data vastgesteld: 

Zaterdag 4 november 2023         10:00 –12:00 uur

Zaterdag 20 januari 2024    10:00 –12:00 uur

Zaterdag 16 maart 2024      10:00 –12:00 uur

Zaterdag 18 mei 2024          10:00 –12:00 uur

We zamelen de volgende goederen in: boeken, speelgoed, kleine huishoudelijke spullen, glaswerk, lp/ cd. Geen computers en meubelen. Voor vragen over dit inzamelen kunt u contact opnemen met:

Roelof Kamps:   06 20475822 of
Henk Mepschen: 06 12556592