Koersbalclub bij de Seniorenvereniging

Vanaf 9 januari heeft de Seniorenvereniging een koersbalmiddag in de Selkersgoorn. Er is elke maandagmiddag koersbal vanaf 14.00 uur. 
De Selkersgoorn heeft de koersbalmat ter beschikking gesteld, waar wij heel blij mee zijn. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om de bal op de mat te houden. De ballen hebben een verzwaarde kant, zodat ze met een bocht kunnen gaan rollen.

Introductiemiddag

Op 9 januari was er een introductiemiddag om de deelnemers te laten ervaren hoe het gaat en of ze er mee door willen gaan.
Deze maandag hadden we 22 deelnemers en speelden 2×2 personen zodat je meer beurten kreeg. Na een uur intensief gespeeld te hebben was er een pauze, waar iedereen ook wel aan toe was.

Iedereen kan meedoen

Op dit moment hebben we een enthousiast stel deelnemers, ook bewoners van de Selkersgoorn. Op elke leeftijd kun je er aan meedoen en ook als je niet mobiel bent, want je kunt op een stoel blijven zitten.
Het is een heel spannend spel, vooral om de bal op de mat te houden en dat de bal niet van koers verandert, vandaar ‘koersbal’.

Ieder die nog belangstelling heeft kan op een maandagmiddag komen kijken.
Het is een gezellige, recreatieve middag om meer mensen te leren kennen en er wordt veel gelachen.

Geschreven door een enthousiaste deelnemer

Opgeven toneel Holsloot kan nog!

Voor de toneelavond op 4 februari in Holsloot kunnen jullie nog opgeven t/m 25 januari bij Jantje Scholten, telefoon: 0524-553528.