Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 12 oktober vindt er in de Selkersgoorn een kinderkledingruilbeurs plaats van 14.00-16.00 uur.

Kleding die niet meer past maar verder in goede staat is, kan op 12 oktober van 10-12.00 uur worden ingeleverd in de Selkersgoorn. Lukt dit niet, dan kan dit gemeld worden via de mail van de ruilbeurs,  zodat er een ander moment voor het inleveren kan worden afgesproken.

Meer informatie is de vinden op de Facebookpagina.