‘Kerst op het plein’ voor Duo-fietsen

De opbrengst van ‘Kerst op het plein’ gaat naar twee goede doelen. Een van deze doelen is het Duo-fietsen. We praten met Roelof Beek, coördinator van deze activiteit in Dalen.

Het begin van Duo-fietsen

Roelof vervult en vervulde veel vrijwilligersfuncties. Zo is hij nauw betrokken bij de Dorpsvisie, bij de Wandelwerkgroep, hij was voorzitter van het Rode Kruis in Dalen, deed en doet veel voor de bibliotheek en nog veel meer. Hij hoorde van het Duo-fietsen in een andere plaats. Bij Duo-fietsen zit iemand die niet meer zelf kan fietsen naast een vrijwilliger die dat wel kan. Het leek hem een goed idee om dit ook in Dalen te realiseren. Roelof zocht contact met anderen, met donateurs en vrijwilligers en samen met mensen uit Sleen werden drie duo-fietsen aangeschaft. Die werden steeds met een aanhanger van Dalen naar Sleen en omgekeerd gereden.

Stichting

Om het financieel en bestuurlijk goed te regelen werd de stichting Duo-fietsen gemeente Coevorden opgericht. In alle deelnemende plaatsen zijn werkgroepen opgericht die het praktische werk uitvoeren. Na Sleen en Dalen zijn nu ook in Oosterhesselen, Aalden/Zweeloo en Schoonebeek Duo-fietsen aanwezig. De stichting krijgt geld binnen van sponsoren, o.a. een Woningstichting, en benadert de gemeente en provincie, maar ook bedrijven, voor bijdragen. In Dalen heeft de werkgroep de beschikking over twee duo-fietsen. De Selkersgoorn heeft er ook een en die wordt ook gebruikt door de werkgroep.

Deelnemers

Momenteel zijn er in Dalen ongeveer dertig deelnemers en er zijn ook dertig vrijwilligers actief. Er wordt op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag gefietst. Ze beginnen in april en begin oktober is de laatste tocht. Er is altijd overleg tussen de deelnemers en de vrijwilligers over de te volgen route. Ze blijven met de drie duo-fietsen bij elkaar, zodat ze in geval van pech samen zijn en elkaar hulp kunnen geven. Favoriete routes zijn o.a. naar Gees (met de ijsboerderij!), de tocht richting Zandpol, waar ze bij camping Buitenland altijd even aangaan en het bezoek aan de Stidalschool, waar ze altijd mogen koffiedrinken. De wandelaars van het Pieterpad, dat langs de school loopt, geven met een speld op een landkaart aan waar ze wonen. Onze fietsers kunnen dus zien waar de wandelaars van het Pieterpad vandaan komen en het is ook goed voor de kinderen van de Stidalschool die zo hun topografische kennis vergroten. De duo-fietsers hebben dit jaar voor de derde keer meegedaan met de Drentse Fiets4daagse. Het is onderweg altijd reuze gezellig, er wordt veel gepraat en gelachen en het is voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers zeer ontspannend. De leeftijd van de deelnemers loopt van veertig tot negenennegentig jaar. Per middag wordt er zo tussen 15 en 20 kilometer gereden. Iemand rekende uit dat er dus dit jaar meer dan 3000 kilometer was geduo-fietst! Jaarlijks heeft de werkgroep een gezellige middag in de Daoler Tuun met alle deelnemers en vrijwilligers.

Werkgroep

Naast Roelof zijn nog drie coördinatoren actief. Ze wisselen per maand. De coördinator koppelt de deelnemer aan een vrijwilliger. Er wordt een schema gemaakt wie wanneer kan. Soms kan een deelnemer op het laatste moment niet door ziekte o.i.d., en dan is het vaak improviseren, maar het lukt iedere keer weer om de duo-fietsen bezet te krijgen. De deelnemers melden zich aan via de Selkersgoorn of rechtstreeks bij de werkgroep. Overal liggen foldertjes van het Duo-fietsen. De deelnemers betalen 2,50 euro per keer, hoewel de afgelopen jaren door extra sponsoring die bijdrage niet betaald hoefde te worden. Extra vrijwilligers om te fietsen zijn welkom en kunnen zich bij Roelof melden (tel. 0524-551610).

Wensen

Roelof geeft aan dat hij dankbaar is voor de vele hulp die het Duo-fietsen in Dalen krijgt. Naast spontane medewerking van de vrijwilligers geven ook meerdere middenstanders en bedrijven bijdragen aan de werkgroep in Dalen. Ook ‘Ons Dalen’ heeft vorig jaar een bijdrage geleverd, het Duo-fietsen was toen de Piek van Dalen.  Hij was blij verrast dat de Rotary een deel van de opbrengst van Kerst op het plein beschikbaar stelt aan de stichting Duo-fietsen. Van deze bijdrage kan het onderhoud van de fietsen betaald worden.