Juf Manon vertelt

Juf Manon is leerkracht van groep vier, hier in Dalen op de BWB school. We spreken over de nieuwe situatie in deze tijd rondom het Corona virus.

Organiseren

Het begon serieus anders te worden in het weekend dat besloten werd, de scholen te sluiten. “Die maandag was een intense dag. In korte tijd bedachten we hoe we zo goed mogelijk in deze situatie zouden kunnen werken en hoe we dat echt tot uitvoer konden brengen. Dat is gelukt!”

De eerste week waren er nog wat problemen met de internetverbinding maar Meester Henk heeft het zo kunnen realiseren dat nu alle verbindingen goed zijn.  Ook de onderwijsassistenten deden veel werk. Er werden pakketjes gemaakt voor thuis en er werd nagedacht over online werken. En om alle leerlingen online te kunnen laten werken, diende elk kind een code te krijgen om in te loggen. Dat moest worden aangemaakt.

Er werd een rooster gemaakt zodat ouders in groepen de pakketjes voor hun kinderen konden halen. “Het is bizar en ook mooi. Er is zoveel saamhorigheid”

Twee groepen leerlingen zijn op school, op dit moment. Een onderbouwgroep en een  bovenbouwgroep. De ouders van deze kinderen hebben vitale beroepen. “We hebben een  huiswerkplan opgesteld.  We moesten even zoeken naar een ritme maar dat draait nu allemaal goed.”

Ontwikkelingen

Ook de creativiteit neemt toe. Alle leerkrachten moeten opeens anders met de situatie omgaan wat soms moeilijk is maar meestal ook leuk. “Er komen allemaal ideeën en we helpen elkaar.” De één weet meer van computers en de mogelijkheden dan de ander maar de meesters en juffen ontwikkelen zich nu in snel tempo op dit gebied. “Lessen online geven, contactmomenten plannen en uitlegfilmpjes maken.”

Echt fysiek contact met de kinderen is makkelijker en leuker maar het is goed te onderhouden via internet. “We spreken elke leerling zeker één keer in de twee weken. Daarnaast is er uitleg via filmpjes en via mail is er extra contact mogelijk. Ook kunnen we dan een afspraak maken voor extra uitleg.”

“Het is goed om onze visie als school in beeld te hebben en daaromheen te creëren, want beleid is hier niet voor. Dit is een nieuwe situatie en er is wel vrijheid per leerkracht hoe de invulling is. Elke leerkracht is immers anders en het is ook per groep verschillend wat werkbaar is en wat niet.” En zeker is het belangrijk dat het geen stress-situatie wordt.

Vanuit Arcade is er een directeurenoverleg, waar besproken wordt hoe het op de verschillende scholen gaat. Ook heeft Arcade een fb-pagina waar berichten gepost worden en op het web is veel te vinden nu. “Het is echt een boost in de ontwikkeling!” En door dit overleg ontstaat er een lijn aan beleid voor deze situatie.

Respect voor ouders

Juf Manon vertelt ook hoeveel respect de leerkrachten hebben voor de ouders. Iedereen moet het opeens maar even doen. “Thuis werken, kinderen onderwijzen, nieuwe structuur aanbrengen.” Er zijn ouders met één of meerdere kinderen. En een ouder is niet opgeleid om leerkracht te zijn. Er zijn wel ouders die op dit moment horen: “Juf/meester legt het heel anders uit…” 😉

Er zijn ook leerkrachten op de BWB-school die zelf kinderen hebben en opeens ook voor dit gegeven staan. Werken en daarnaast je eigen kinderen ondersteunen, opvangen en begeleiden. Dat vraagt wel wat!

En dan is het fijn om te zien dat er toch echt wel hard gewerkt wordt door de kinderen. De resultaten zijn ook zichtbaar via Snappet. Alle leerlingen hebben een chromeboek. En vanaf groep 5 wordt Google Classroom gebruikt. Nogmaals, een enorme stroomversnelling op ICT gebied en wie weet, wat het voor nieuwe mogelijkheden biedt voor in de toekomst.

Begrijpen

Voor veel leerlingen is het lastig te begrijpen wat er allemaal gebeurt deze periode en waarom. Ze zijn nog te jong. Ze horen wat papa en mama zeggen en luisteren daarnaar. Echt begrijpen wat een virus is en waarom de situatie nu zo is, dat zal beetje bij beetje duidelijker worden.

En laten we met elkaar vertrouwen en hoop hebben dat de piek geweest is en we dus over een aantal weken weer naar school kunnen gaan. Want hoe je het ook wendt of keert, live contact met je vriendjes en vriendinnetjes, je juf of meester, is voor velen heel belangrijk!

Foto van het Doeplein bij de BWBschool; op het plein spelen geen kinderen in verband met Corona-epidemie.