Jubileum SVD e.o.

Beste leden,

Het jubileum Van de Senioren Vereniging Dalen e.o. staat voor de deur.
Op donderdag 7 oktober a.s. wordt dit gevierd bij Cornelis in Dalen.
Wij hopen dat velen van onze leden komen, het wordt een verrassende middag.
Vanaf 14.30 uur verwachten wij jullie en dan gaan we een gezellig feestje vieren.
Voor eventueel vervoer kunt u bellen met Albert Zwiers, telefoon: 0524 551414.

Vriendelijke groet,
Bestuur en activiteitencommissie.