Jongeren en jeugd in Dalen

Hoe gaat het met de jeugd in Dalen? Heeft u er een beeld bij?  Klopt het beeld wat we hebben van “onze” Dalense jeugd? Hoe ziet de jeugd zichzelf?  Hoe ervaren zij de contacten in het dorp, de activiteiten en sfeer?

In de tijd dat de Dorpsvisie ontwikkeld werd, werd er ook een enquête gehouden onder de jeugd. De leerlingen destijds in de groepen 8 en op De Nieuwe Veste, deden mee aan dit onderzoek en gaven aan waar ze behoefte aan hadden.

Jeugd in Dalen en/of “vandalen”?

Dorpsbelangen Dalen heeft inmiddels twee werkgroepen, Jeugd van Dalen en Speeltuinen, in het leven geroepen. In eerste instantie om gehoor te geven aan de wensen die in 2017 uit de enquête naar voren kwamen.

Ook onderzoeken de werkgroepen hoe het “vandalen-gebeuren” meer voorkomen kan worden in de toekomst. De berichten die het afgelopen jaar verschenen in Dalen over de problemen van de jeugd, de hangjongeren op het plein en het vandalisme, dat op verschillende plekken zichtbaar was in ons dorp, nemen ze mee in hun plannen.

Statistisch gezien valt het wel mee wat er hier in Dalen gebeurt. Hoe groot maken we het met elkaar? Wat doen we als dorp en betrokkenen om er iets goeds van te maken? Hoe pakken we dat aan?

Wat kunnen we doen in Dalen?

De eerste ideeën zijn gelanceerd in de groepen 7 en 8 van de BWB-school vanuit de werkgroep Jeugd van Dalen. De kinderen reageerden enthousiast!

Aanmelding via de Tamtam op Facebook en de Burgemeesterspost gaf nog geen effect. Waar zit dit in? Er kunnen veel redenen bedacht worden; het enthousiasme dat we gezien hebben bij de kinderen nemen we mee als blijk van vertrouwen dat er wel belangstelling en animo is. De werkgroep gaat door met haar plannen en het kenbaar maken van de bedoeling van de werkgroep Jeugd.

Binnenkort leest u meer!

Kartrekker van de werkgroep Speeltuinen is Anita de Haas,  kartrekker van de werkgroep Jeugd van Dalen is José Dijkstra. Heeft u vragen of ideeën, wilt u aansluiten bij het meedenken en ontwikkelen, dan bent u welkom een bericht te sturen naar Dorpsbelangen Dalen.