Isolatiesubsidie (SEEH) tijdelijk verhoogd

De werkgroep Duurzaam Dalen houdt u graag op de hoogte van subsidieregelingen met betrekking tot de transitie naar een duurzamere maatschappij.
Deze keer betreft het een tijdelijke verhoging van een isolatiesubsidieregeling die nog niet of nauwelijk bekend is.

Het is nuttige informatie voor particuliere woningeigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

De subsidieverhoging

De subsidie wordt tijdelijk verhoogd van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten die particulieren doen.
De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een hogere subsidie.

VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dit omdat de VvE’s hun aanvraag indienen vóór de verbetering van hun gebouw.

Om in aanmerking te komen voor de hogere subsidie, is het belangrijk dat u uw aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 indient.

De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd.

Meer informatie over deze subsidie?

Via deze link leest u meer over de tijdelijke regeling: