Is het rustig op het Doeplein?

Middels een videochat spreken we Knels Laméris over de activiteiten en het spelen op het Doeplein van de BWB-school in deze coronatijd.

Werken

Er wordt nog steeds druk gewerkt op het Doeplein. Momenteel wordt de vergroening aangepakt. Afgelopen zaterdag is Mariëlle Reinders met een aantal mensen bezig geweest met inzaaien en met het afzetten van de natuurheuvel met schapenhekken. Ze werkten in tweetallen en zorgden voor een ruime afstand van elkaar. Joost van Curatio heeft planten beschikbaar gesteld die ze over hadden van een klus en die worden zaterdag geplant. Naast de natuurheuvel, in de buurt van de bieb, komen enkele volkstuintjes.

Hulp

Er zijn voldoende vrijwilligers, dus het is niet nodig om een extra oproep te doen om hulp te krijgen. Knels is zeer tevreden over de hulp die aangeboden wordt. Omdat de fietsheuvel momenteel is afgezet, kunnen de kinderen daar niet terecht. Nu is naast het sportveld extra grond gestort zodat daar nieuwe heuvels zijn om te fietsen. Door de hulp van Harry Renting en Salland Wegenbouw was dit snel voor elkaar. Mooi dat ook zo’n bedrijf vlot wil meewerken om het Doeplein nog fraaier te maken.

Spelen

Afgelopen maandag heeft Knels met de directeur van de BWB, Esther Splinter, afspraken gemaakt over het gebruik van het Doeplein op dit moment. Omdat er nog steeds een aantal kinderen van ouders met een vitaal beroep worden opgevangen op school is het fijn dat overdag niet anderen op het plein spelen. Tot 5 uur ’s middags spelen geen kinderen op het plein als er kinderopvang van de BSO is. Als er geen BSO is, mag er vanaf 2 uur ’s middags op het plein gespeeld worden. Aan de ouders is gevraagd om hier op toe te zien en eventueel met hun kinderen na 5 uur of in het weekend op het plein te spelen en de regels die onze regering heeft ingesteld t.a.v. het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus in acht te nemen. Ook mag er niet gevoetbald worden, omdat de kinderen dan te dicht op elkaar zijn.

Tevreden

Tot nu toe worden de afspraken goed nageleefd en Knels is daar zeer tevreden over. Ook is er geen sprake meer van vernielingen en baldadigheid, zoals dat een paar maanden geleden wel het geval was. Gelukkig!

De officiële opening van het plein staat gepland voor 26 juni a.s. De hoop is dat het plein er dan mooi groen uitziet. Natuurlijk zijn ze afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus of het door kan gaan.