In gesprek met Marjan en Wim van Dalen uit Wachtum

Op een vrijdagmorgen in oktober zijn we op Oosterhesselerbrug te gast bij Marjan en Wim van Dalen, van van Maatschap Van Dalen-Kuipers. Samen met hun zoon Jarno vormen zij een maatschap waar akkerbouw gevoerd wordt. Naast dit drietal is er een vaste medewerker in dienst en werken zij ook met losse oproepkrachten en stagiaires.

Aardappels, suikerbieten, uien, mais en gerst

De aardappelteelt is de belangrijkste tak van het bedrijf (135 ha), daarnaast worden suikerbieten geteeld (45 ha), uien (17 ha), mais (20 ha) en gerst (rest).

De aardappelen kunnen weer onderverdeeld worden in:

  • Pootaardappelen (voornamelijk export via Agrico/Averis/Avebe)
  • Fabrieksaardappelen (zetmeel)
  • Consumptieaardappelen (frites Celavita)

De suikerbieten gaan naar de Suikerunie in Groningen.  Alles van de bieten wordt gebruikt, o.a. voor verpakkingsmateriaal.

De laatste twee jaar is het bedrijf ook uien gaan verbouwen. Gerst en mais behoorden al tot hun ‘pakket’.

Kringloop: wisselen met veehouderijen

Samen met een tiental andere bedrijven (veehouderijen) uit de omgeving wisselen zij regelmatig onderling van grond om hun gewassen op te verbouwen. Je zou dit een vorm van kringlooplandbouw kunnen noemen. Dit vergt uiteraard een nauwe planning!

Zwaar jaar

Het bedrijf heeft het dit jaar behoorlijk zwaar met alle extra Europese regels van het GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid). Denk aan nitraat, stikstof, etc. Het is echt moeilijk voor de akkerbouw. Een van de regels is bijvoorbeeld, dat de gewassen vóór 1 oktober van het land af moeten. Dit is haast niet te doen. Vanuit overheden wordt vooral gekeken naar data, waardoor de praktische omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het weer) totaal uit het oog verloren worden.

Gewasbescherming

We praten ook nog over gewasbeschermingsmiddelen. Allereerst vertelt Wim over ritnaalden/koperworm. Op gescheurd grasland kunnen de aardappelen hierdoor beschadigd en afgekeurd worden. Er wordt hard gewerkt aan groene of biologische gewasbeschermingsmiddelen, maar dat kost tijd.
Wim vertelt verder, dat de familie tegenwoordig werkt met een Wingssprayer. Deze machine, die gebruikt wordt voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, beschikt over een techniek (vleugels die zorgen voor een neerwaartse luchtstroom), waardoor fijne nevel direct diep in het gewas terecht komt.

Het bedrijf doet er alles aan om de grond goed te houden, want dit is het allerbelangrijkste om het bedrijf draaiende te kunnen houden.

Droogte

Uiteraard komt de droogte ook ter sprake. Om de gewassen (vooral de uien) goed te houden, moet er uiteraard beregend worden. Zij hebben hiervoor 3 installaties.

De familie Van Dalen heeft onlangs geïnvesteerd in een wasplaats voor de machines. Hierbij is voor een meer duurzame variant gekozen, waarbij het vuile water via een soort ‘bezinkbak’ wordt afgevoerd.

Op onze vraag of zij nog toekomst zien voor hun prachtige bedrijf, wordt met een volmondig “JA” geantwoord.

Indrukwekkend bedrijf

Na het gesprek krijgen we nog een rondleiding door het prachtige bedrijf (zie foto’s). We hebben onze ogen werkelijk uitgekeken, wat een indrukwekkend bedrijf!

Heel bijzonder vonden wij, dat alle pootaardappelen via een lopende band handmatig gecontroleerd en uitgesorteerd worden. Wat een arbeidsintensief onderdeel van dit bedrijf.

Wij zijn tot de slotsom gekomen dat Marjan, Wim en Jarno een fantastisch mooi bedrijf hebben en we vonden het erg leuk, dat we dit van dichtbij hebben mogen zien.

Henrike Bosman en Francis Vos