Werkgroep ‘Zorg voor ouderen’

De werkgroep ‘ Zorg voor ouderen’ van Dorpsbelangen geeft binnenkort een boekje uit over welzijn en zorg in Dalen. Het boekje wordt huis aan huis verspreid in Dalen.

Informatieboekje

In het boekje staat veel praktische informatie over mogelijkheden, organisaties en activiteiten binnen ons dorp. De bedoeling van het boekje is om iedereen te helpen het leven zo prettig, zinvol en zorgenvrij mogelijk te maken. De werkgroep vindt het belangrijk dat ieder zijn eigen keuzes kan en mag maken en met welke organisaties men in zee gaat. Veel mensen weten niet dat de gemeente Coevorden met meerdere organisaties op het gebied van welzijn en zorg een contract heeft afgesloten. Ook dat vindt u terug in het informatieboekje.

Het zorgbeleid spreekt over maatwerk. Voor kwetsbare ouderen is de zorg niet zo toegankelijk. Het is ingewikkeld en ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen en velen zijn niet digitaal actief. Aan deze doelgroep wil de werkgroep aandacht schenken door een boekje samen te stellen dat over enige tijd huis aan huis verspreid wordt.

Dalen helpt elkaar: Dalertjes

Via deze website SamenDalen kan iedereen die een vraag heeft, of ergens hulp bij nodig is, een Dalertje plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp in de tuin, samen wandelen of fietsen. Of u zoekt iemand die met u ergens mee naar toe kan gaan.
Als Dalenaren elkaar kunnen helpen, hoopt de werkgroep dat het lukt dat mensen langer zelfstandig, eventueel met hulp, prettig kunnen blijven wonen in dit voor ons zo prachtige dorp .De Dalertjes kunnen rechtstreeks op de website worden geplaatst.

Werkgroep Zorg voor ouderen

In de werkgroep ‘Zorg’ van Dorpsbelangen zitten Joop Mooij (afgevaardigde van Dorpsbelangen), Jan Wesseling, Riekus Nieborg, Annelies Jipping, Monique Wiegman, Wilma Stuiver, Annelies Kampman en Ieneke Bouwers.