Informatieavond werkgroep Duurzaamheid en NAM

Dorpsbelangen Dalen organiseert op maandagavond 14 oktober een interessante thema-avond over duurzaamheid.
De werkgroep Duurzaamheid van Dorpsbelangen Dalen zal een beeld schetsen waar ze zich mee bezighoudt. Zo zullen o.a. de onderwerpen zonne-energie, regenwateropvang en energiecoach worden besproken.

NAM geeft uitleg over gaswinning

Voor deze avond is ook de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) uitgenodigd om uitleg te geven over de huidige stand van zaken m.b.t. de gaswinning, die nog op verschillende locaties rondom Dalen plaatsvindt. Welke activiteiten vinden daar nog plaats? Welke gevolgen heeft dit voor Dalen? Wanneer komt er een einde aan de gaswinning? Vragen, waarop veel inwoners van ons dorp graag een duidelijk antwoord hopen te krijgen.

In de Spinde

De thema-avond vindt plaats in MFC De Spinde van 20.00-22.00 uur. I.v.m. de verwachte belangstelling voor deze avond, is de ruimte open vanaf 19.30 uur.