Hoe gaat het op de BWB-school?

11 mei was de dag waar veel kinderen naar uitkeken. Ze mochten weer naar school! Weliswaar niet tegelijk maar ze mochten wel weer! Met Juf Daniëlle, die de leerlingen van groep 7 aan de BWB-school lesgeeft, spreken wij hierover.

De deuren van de school zijn nu, voor de leerlingen, anderhalve week geopend. Alleen de kinderen mogen naar binnen, geen ouders of andere buitenstaanders. Hoe bevalt dat?

“Het is natuurlijk heel fijn om de kinderen allemaal weer te zien! Het is niet optimaal maar we doen wat we kunnen. De groepen zijn opgedeeld in een A en een B groep. Zo komen ze de ene week twee dagen op school en de andere week drie dagen. Dan is woensdag de wisseldag.”

“Waar we achter komen is, dat als we de kinderen in de klas instructie geven,  de kinderen die thuis werken die dag, weinig aandacht krijgen. We kijken er dan ook naar uit dat straks alle kinderen weer in de klas zitten.”

Indeling van de groepen en regels

Met de indeling van de groepen voor deze periode, is vooral gekeken naar de gezinnen. Het is gelukt dat alle kinderen uit één gezin, allemaal op dezelfde dag naar school gaan. Dat betekent dan wel dat sommige vriendjes en vriendinnetjes niet bij elkaar in de groep zitten nu. Dat is wel jammer en dat begrijpen de juffen en meesters heel goed. “We hopen dat dan ook alles snel weer ‘normaal’ is.”

Om alles soepel te laten lopen volgens de door de overheid gestelde regels, zijn de schooltijden wat aangepast. Zo beginnen de groepen 5 t/m 8 om 8.15 uur en gaan zij om 13.45 uur weer naar huis. De andere groepen starten om half 9 en stoppen om 14.00 uur. Zo is er verspreiding. Iedere groep komt binnen via een andere ingang.

Desinfecteren en afstand

“Bij binnenkomst desinfecteren we allemaal de handen met hand-gel bij een speciale unit en tussendoor wassen de leerlingen hun handen in de klas.”

desinfecteren bwb

Zoals bekend zitten de kinderen in principe anderhalve meter uit elkaar. “Het is prettig dat eigenlijk iedereen zijn best doet om de anderhalve meter te houden. Ook zijn er kinderen geweest die een creatieve oplossing bedacht hadden. Zo was er een leerling die aan een stok een hand en een knijper gemaakt had. Daarmee kon hij iets geven en ook ontvangen. Dat zijn leuke dingen om mee te maken.”

“Bij het buitenspelen is het plein opgedeeld. De ene groep is aan de ene kant van het plein, een andere groep aan de andere kant. Het plein is nu dan ook de hele dag in gebruik, omdat het naar buiten gaan in fases gaat. “Ook dit vinden de kinderen soms wel lastig en dat is te begrijpen. Je kunt niet zomaar spelen waar je wilt.” Daniëlle geeft aan dat de leerkrachten soms wel zorgen voor een leuk spel tijdens de pauze.  De juffen en meesters blijven de hele dag bij de leerlingen. Ze drinken met de kinderen, gaan mee naar buiten en eten ook met ze. Er is dus geen echte pauze voor hen, maar dat is nu even zo.

Lessen

Omdat de kinderen lang thuis zijn geweest is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan groepsvorming. Je kunt hierbij denken aan spelletjes die te doen zijn bij de richtlijnen van Corona. Iedereen moet toch even weer aan elkaar wennen na zo’n lange tijd. Normaal doen we dit altijd aan het begin van het schooljaar als de kinderen na de vakantie weer terugkomen. Ook richten we ons op creatieve dingen. Dan is het soms lastig de 1,5 meter helemaal te waarborgen. Daarnaast de ‘gewone’  lessen als rekenen, taal en spelling. Gymlessen geven we niet omdat we maar een beperkte tijd met de kinderen hebben.

8 juni

Gisteren heeft de premier uitgesproken dat de kinderen van de basisschool vanaf 8 juni weer allemaal tegelijk naar school kunnen. Dat is een heel prettig vooruitzicht waar we zeker naar uit kijken!