Het is stil in de BWB-school

Via de telefoon praten we met Esther Splinter, directeur van de school. Er zijn momenteel enkele leerkrachten en onderwijsassistenten op school aanwezig en er zijn er ook maar een paar kinderen aanwezig van wie de ouders een vitaal beroep hebben.

Voorbereid

De laatste vrijdag voordat alle scholen gesloten werden, heeft Esther al met het team voorbereidingen getroffen om na het weekend zoveel mogelijk op te starten, zodat de kinderen thuis onderwijs zouden kunnen volgen. Op de eerste maandag en dinsdag zonder kinderen op school zijn allerlei afspraken gemaakt, programma’s doorgesproken, zijn inloopvergaderingen belegd voor de leerkrachten, om waar nodig bijgeschoold te worden en is het digitale onderwijsprogramma voor thuis opgestart. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen opdrachten via de mail en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben allemaal een Chromebook van school thuis. Via Classroom en Snappet, twee onderwijsprogramma’s, krijgen de kinderen hun lessen, opdrachten en feedback.

Druk

Deze vorm van onderwijs geeft veel druk voor de kinderen, die thuis zonder de directe uitleg en hulp van de juf of meester moeten werken. Esther is heel positief over wat de kinderen allemaal thuis doen en ze begrijpt heel goed dat het allemaal niet altijd gaat zoals je zou wensen. Soms is het ook wel erg druk thuis, zeker als meerdere kinderen en soms ook beide ouders thuis zijn. Voor de leerkrachten betekent het ook veel werk. Sommige instructies moeten ze zelfs wel drie keer geven aan verschillende groepen, ze hebben heel veel feedback te geven aan de kinderen, vragen te beantwoorden, nieuwe lessen te maken en dat alles doen ze vanuit huis, want ook zij moeten zoveel mogelijk thuis werken. Esther is trots op haar leerkrachten die in korte tijd zoveel geleerd hebben en zoveel werk verzetten!

Op school

Dagelijks krijgt Esther voor 13:00 uur bericht van ouders of hun kind de volgende dag op school komt. Dat zijn in totaal niet meer dan 10 kinderen. De kinderen worden bij de hoofdingang opgevangen door leerkrachten en dan verdeeld over twee of meer lokalen. Deze kinderen krijgen zoveel mogelijk het normale lesprogramma. Iedereen houdt zich heel goed aan de 1,5 meter afstand, al is dat soms bij jonge kinderen wel eens lastig.

Ouders

Er wordt door de ouders via de mail veel gecommuniceerd met de leerkracht. Esther bemerkt een hoge betrokkenheid van de ouders en de leerkrachten en zij krijgen veel positieve opmerkingen.

Esther vindt het heel jammer dat er zoveel leuke activiteiten niet door kunnen gaan, zoals de sportdag, de wandelvierdaagse, het project Olympische Spelen en zo nog veel meer. Ze hoopt dat voor iedereen deze nare periode zo goed mogelijk verloopt en ze kijkt er naar uit om alle kinderen weer op school te kunnen ontvangen.