Hervatting trainingen VV Dalen goed verlopen

De overheid heeft besloten om de coronamaatregelen enigszins te versoepelen. De voetbalvereniging Dalen was hier natuurlijk erg blij mee. Men is meteen aan de slag gegaan om hier invulling aan te geven met inachtneming van de nog geldende maatregelen.
Voor de jeugd tot en met JO13 zijn de trainingen weer normaal opgepakt. Organisatorisch betekende dat nogal wat. Maar voor deze groep jeugdleden is de training bijna zoals zij gewend waren. Voor de teams in de leeftijdscategorie JO15 tot en met JO19 geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren, ook tijdens de training. En datzelfde geldt voor de senioren, die de training inmiddels ook hebben hervat.

Sportprotocol

Een uitgebreide instructie waaraan zowel de sporters, trainers als ouders zich moeten houden, staat beschreven in het sportprotocol, dat op de verenigingswebsite en het sportpark is te vinden. Er is een aangepaste route van toepassing op ons sportpark, waarbij leden elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen zodat de 1,5 meter afstand overal gewaarborgd blijft. Ouders, verzorgers en toeschouwers worden niet toegelaten tot het sportcomplex. De kantine, kleedkamers, douches en toiletten blijven gesloten. Iedereen die komt trainen moet zich thuis omkleden en douchen.

Dank

Het bestuur van de vv Dalen dankt de Technische Commissie en het jeugdbestuur voor al hun inspanningen om dit organisatorisch voor elkaar te krijgen. Door die inspanningen is de hervatting van de trainingen voorspoedig verlopen. De club rekent erop dat iedereen maximaal meewerkt om het sportprotocol strikt na te leven om de hervatting tot een succes te maken.