Hemelwater afkoppelen van het riool

De Werkgroep Duurzaamheid is een pilot voor hemelwaterafvoer gestart bij twee woningen in Dalen. Bij deze woningen wordt het hemelwater afgevoerd in een drainagesysteem en daarmee losgekoppeld van het riool.

Grote voordeel: minder belasting voor de waterzuivering, beter voor de tuin en grondwaterstand! De werkgroep zal de pilot vastleggen op foto en film. Later zullen we dat op SamenDalen laten zien. Op het afkoppelen van hemelwater zit een mooie subsidie, ook daar volgt later meer over.

Meer informatie? Stuur ons een mail!