Heeft u vragen over de ISDE Subsidie en stimuleringsbijdrage AardgasvrijDalen?

Het ‘ontzorgingsteam’ van AardgasvrijDalen heeft een uitleg en een stappenplan gemaakt.

Op 1 juni 2023 is in de Spinde de aftrap gegeven van het Project AardgasvrijDalen. De doelstelling is om in 2030 in het dorp Dalen het aardgasverbruik gehalveerd te hebben. Door vervolgens het nog benodigde gas als groen gas te kopen, worden we als dorp ‘aardgasvrij’.

Zoals ook op de site van AardgasvrijDalen is te lezen, willen we als Dalen inzetten op energiebesparing door o.a. HR++ glas, isolerende maatregelen en over te gaan naar (hybride) warmtepompen. Om de bewoners van Nederland en speciaal inwoners van Dalen te stimuleren zijn er landelijke subsidiemogelijkheden (ISDE) en voor het dorp Dalen is een extra stimuleringsbijdrage beschikbaar. Dus inderdaad; u kunt 2 keer subsidie respectievelijk een bijdrage ontvangen.

Als voorbeeld. Stel u koopt een warmtepomp die geïnstalleerd € 7500 kost. U kunt dan, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp, bv € 2700 ISDE subsidie ontvangen. Daarnaast kunt u dan nog € 2500 stimuleringsbijdrage krijgen van AardgasvrijDalen mits u in het beoogde gebied woont. Dan kost uiteindelijk de warmtepomp u € 2300. Koopt u een warmtepomp waarbij u € 2400 ISDE subsidie ontvangt dan krijgt u ook van AardgasvrijDalen € 2400.

Hoeveel moet ik dan betalen? Omdat u eerst zelf de maatregel zoals een warmtepomp moet kopen, dient u eerst zelf alles te betalen en krijgt u de subsidies later uitgekeerd. Omdat niet iedereen dit ‘zomaar’ kan betalen is er de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij het Nationaal Warmtefonds dat hiervoor speciaal gemaakt is. U kunt het geld voor de aanschaf lenen tegen geen- of zeer lage rente. Na het ontvangen van de subsidies kunt u dit weer aflossen. Zie hiervoor https://www.warmtefonds.nl/drenthe

Maar, hoe gaat dit nu allemaal in z’n werk?

Als u uw woning wilt verduurzamen kunt u binnen Dalen, vanuit het project AardgasvrijDalen, kosteloos een energiecoach vragen om een zogenoemde ‘scan’ van u woning te laten maken om te kijken wat u het beste kunt doen om energie (gas en elektriciteit) te besparen. Vervolgens besluit u zelf welke maatregelen (bv isoleren delen van de woning en/of aanschaf van een warmtepomp) u wilt laten uitvoeren en moet u dit ook zelf regelen met erkende bedrijven/installateurs. De installateur moet wel een aantal gegevens leveren zoals meldcode van de geplaatste warmtepomp of bv isolatiemateriaal. Deze meldcode is nodig zodat de overheid weet welke warmtepomp of andere maatregel u heeft genomen.

Om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie van de overheid moet u dus eerst zelf de isolatiemaatregel(en) laten uitvoeren en vervolgens kunt u de subsidie aanvragen. Hoe dit precies werkt staat op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/stappenplan-woningeigenaren

Als u de ISDE-subsidie toegekend hebt gekregen middels een beschikking, kunt u vervolgens bij AardgasvrijDalen een extra stimuleringsbijdrage aanvragen. De  ISDE-subsidie wordt verdubbeld tot een maximum van € 2500 op een warmtepomp en € 700 op glas en isolatie samen.

Te zetten stappen om de ISDE-subsidie te ontvangen:

Oriënteer wat en hoe u wilt verduurzamen. U kunt hiervoor gebruik maken van de gratis energiescan uitgevoerd door een energiecoach.

  1. Bepaal wat u wilt gaan doen en controleer of de te nemen maatregel (HR++, isolatie of warmtepomp) op de meldcodelijst van de overheid staat. Vraag 1 of meerdere offertes aan bij erkende bedrijven
  2. Koop en laat de maatregel installeren. Maak liefst foto’s voor, tijdens en na de plaatsing als bewijs. En maak een foto van wat precies geplaatst of aangebracht is.
  3. Betaal de rekening.
  4. Vraag de ISDE-subsidie aan en zorg dat de benodigde foto’s, offerte en factuur aanwezig zijn.

Stimuleringsbijdrage Aardgasvrij Dalen aanvragen: Als u de ISDE-beschikking hebt ontvangen kunt u vervolgens de stimuleringsbijdrage aanvragen via het aanvraagformulier bij de gemeente Coevorden https://www.coevorden.nl/stimuleringsbijdrage-aardgasvrij-dalen of via de site http://AardgasvrijDalen.nl. U dient dan de ISDE-beschikking, de factuur en het betaalbewijs in te dienen. Na goedkeuring zal de gemeente Coevorden namens Aardgasvrij Dalen de bijdrage uitkeren.

Als u meer vragen heeft of ondersteuning nodig hebt bij bv het aanvragen van de subsidie, kunt u contact opnemen met een aantal vrijwilligers binnen het projectteam door een mail te sturen naar:

ondersteuning@aardgasvrijdalen.nl

Logo Aardgasvrij Dalen