Harry Lamberts: “Samen werken aan een gezellig en levendig dorp”

Vandaag het eerste gesprek met Harry Lamberts, voorzitter van Dorpsbelangen Dalen.
Harry praat de lezers van SamenDalen de komende tijd regelmatig bij over wat er zoal speelt bij Dorpsbelangen.

“Dorpsbelangen Dalen is een Stichting, die de belangen behartigt van het dorp. Dorpsbelangen heeft veel overleg met de gemeente over zaken die het dorp aangaan. Maar Dorpsbelangen is ook de kapstok van een flink aantal werkgroepen in het dorp, die er met elkaar voor zorgen dat Dalen een gezellig en levendig dorp kan zijn en blijven”.

De werkgroepen

De werkgroepen zijn de Werkgroep Wonen, de Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer, Nei Naoberschap, Speeltuinen, Werkgroep groen en groenvoorzieningen, Werkgroep Zorg voor elkaar, Duurzaam Dalen en SamenDalen. Ook de Daoler Tuun en AED Dalen-Wachtum zijn verbonden met Dorpsbelangen.
Lees alles over Dorpsbelangen en deze werkgroepen in de rubriek Dorpsinitiatieven op SamenDalen

Het bestuur van Dorpsbelangen Dalen overlegt regelmatig met de kartrekkers van de werkgroepen. De afgelopen vergadering stond de Zonneroute A37 centraal.

Zonneroute A37

Langs de A37 tussen Hoogeveen en Emmen wordt op dit moment een zonneroute aangelegd: grote velden met zonnepanelen langs de snelweg. De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben samen een plan opgesteld over de aanpak, een beleidsvoornemen. De Zonneroute is een groot project, het gaat om een aanbesteding van ongeveer 100 miljoen euro. In het plan is opgenomen dat bij de aanbesteding maximaal 50% van de opbrengsten van de zonneroute ten goede moet komen aan de aanliggende dorpen. 

De werkgroep Duurzaam Dalen heeft een actieve rol gespeeld om deze ideeën uit te werken. Binnenkort zullen de drie gemeenten aan de inwoners bekend maken hoe de aanbesteding wordt geregeld en op welke manier de opbrengsten beschikbaar komen voor de dorpen en hun inwoners. 

Veel projecten onderhanden

Naast de Zonneroute lopen er vanuit Dorpsbelangen veel projecten. De voorbereidingen van de afgelopen jaren worden steeds meer beloond.

Wonen en Verkeer, Veiligheid en Vervoer

De Werkgroep Wonen ondersteunt twee wooninitiatieven die samen een woonproject willen starten. 

Verkeer, Veiligheid en Vervoer kan tevreden terugkijken op de vernieuwing van De Bente. Door goed overleg met de gemeente zijn grote verbeteringen aangebracht en heeft De Bente een heel nieuwe uitstraling gekregen. 

Speeltuinen en Nei Naoberschap

De speeltuinen zijn inmiddels klaar. Samen met Dorpsbelangen heeft de werkgroep stap voor stap het benodigde geld bij elkaar gekregen.

Nei Naoberschap komt steeds beter op gang met een grote groep vrijwilligers die mensen die dat nodig hebben helpt. Zorg voor Elkaar heeft een boekje uitgebracht met adressen van zorgverleners. 

De Daoler Tuun en Groen

De Daoler Tuun wordt steeds mooier en er worden in samenwerking met andere organisaties mooie activiteiten georganiseerd zoals de Kubb-kampioenschappen. Ook het nieuwe Klompenpadtien is een initiatief van de Tuun.

De werkgroep Groen is actief met allerlei acties en ook betrokken bij het onderhoud van de boswallen rond het dorp. 

Duurzaam Dalen

Duurzaam Dalen heeft energiecoaches die inwoners van Dalen tips geven over energiebesparing en over het aanvragen van subsidies.
Aardgasvrij Dalen is ook een initiatief van Duurzaam Dalen. Via Aardgasvrij Dalen is het mogelijk subsidies aan te vragen voor een warmtepomp. Ook helpt Duurzaam Dalen bij de pilot in de omgeving van de Westerwijk waarin pieken in stroomverbruik worden onderzocht.

Subsidies, goede ideeën en wat extra handen

Voor al deze activiteiten is geld nodig. Harry: “Dorpsbelangen Dalen ontvangt jaarlijks een projectsubsidie uit het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden. Dat is voor alle taken die Dorpsbelangen en de werkgroepen uitvoeren.” 

Dorpsbelangen ondersteunt ook andere organisaties die budget nodig hebben. “We helpen organisaties als de Vrijmibo en we dragen bij aan de bloembakken in het dorp. Samen kunnen we ervoor zorgen dat al die initiatieven kunnen blijven draaien”. 

Maar daar hoeft het niet bij te blijven. “Wij roepen inwoners van Dalen op. Heb je goede ideeën of een plan? Laat het ons weten! Wij zijn altijd te vinden voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan het dorp, voor jong en voor oud.”

En daarbij: Dorpsbelangen en ook de verschillende werkgroepen kunnen wel wat extra handen gebruiken. Wil je je inzetten voor het dorp? Van hulp aan ouderen, handen uit de mouwen in het groen of techniek, dingen organiseren of mensen interviewen, er is voor elk wat wils.

Meld je aan via de mail: voorzitter.dorpsbelangen@outlook.com