Glasvezel Zuidenveld: geen activatiekosten meer!

Zoals wij al eerder in een blog vermeldden, heeft Glasvezel Zuidenveld op een zeker moment besloten elke woning aan te sluiten. Dit werd mogelijk omdat u massaal een abonnement nam waardoor we niet 40% deelname maar zelfs meer dan 50% deelname hebben! Dat gaf onze financiers zoveel vertrouwen in ons bewonersinitiatief dat zij zich unaniem achter dit besluit schaarden. We zijn iedereen die in dat vroege stadium al een abonnement afsloot dus heel, heel erg dankbaar!

Ook geen activatiekosten meer!

Oorspronkelijk was het zo dat wie niet meteen bij aanvang van ons project een abonnement nam, maar afwachtte tot het glasvezelaansluitpunt in de woning was gemonteerd, 400 euro activatiekosten moest betalen. Gezien het voorspoedige verloop van ons bewonersproject kunnen we ook die voorwaarde loslaten. Goed nieuws voor iedereen die nog een beetje twijfelde!
Let op: de providers rekenen wel een eenmalig (50 euro) borg voor het modem (dat in werkelijkheid ruim 300 euro waard is), en een bedragje voor de administratiekosten!

Twijfelde u nog en wilt u nu graag ook een abonnement?
Klik op deze link: glasvezelzuidenveld.nl/providers om bij één van de providers een abonnement af te sluiten!

blog geplaatst op: 21 oktober 2020