Geweldige respons op zonne/geluids-schermen langs N34

De werkgroep Duurzaam Dalen heeft onderzocht of er draagvlak is voor het verkrijgen van een zonne-/geluidreducerend scherm langs de N34 als deze wordt verdubbeld. Op dit initiatief hebben we een geweldige respons gekregen!

Is een zonne(geluids)scherm economisch haalbaar?

Momenteel werken we een businesscase uit om inzicht te krijgen of dit project ook economisch haalbaar is. De ervaringen elders in het land zijn daarin hoopvol. Door dit in beeld te brengen, denken we nog sterker te staan als we de petitie aan de gedeputeerde aanbieden.

U kunt nog uw steentje bijdragen!

De actie loopt nog door tot 31 december. U kunt de petitie dus nog steeds tekenen. U wordt dan ook op de hoogte gehouden van het vervolg van dit project. Alle ondertekenaars krijgen namelijk via een nieuwsbrief terugkoppeling over de actie en vervolgstappen.

De petitie is te vinden op de website van Dorpsbelangen Dalen