Gemeente stelt 168.676 EURO beschikbaar

Inwoners van Coevorden die een idee hebben dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, komen mogelijk in aanmerking voor subsidie uit het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’. De gemeente sluit hiermee aan bij andere ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheidsachterstanden. Zo is er het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’ en zijn er zogenaamde ‘Brede Impuls-gelden’. Daardoor heeft Coevorden in totaal voor 2019 168.676 euro subsidie beschikbaar.

Voorkomen
In de komende jaren is het voorkomen van problemen een belangrijk thema. Samen met partners zoals huisartsen en zorg- en welzijnsaanbieders, werkt de gemeente aan concrete plannen. De doelstellingen van het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’ sluiten hier mooi op aan. ‘Gezond in Coevorden’ is onderdeel van de uitvoering van het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 ‘Samen Krachtig’ en sluit aan bij de pilot ‘Preventie en zorg’

Op gang brengen Wethouder Joop Brink: ‘De levensverwachting in onze gemeente ligt zeven jaar lager dan het landelijke gemiddelde. Dat willen we structureel veranderen. De afgelopen twee jaar hebben we al veel mooie initiatieven ondersteund die bijdragen aan een betere gezondheid in Coevorden. De trainingsprogramma’s voor Diabetes2 en COPD, de activiteiten binnen ‘Meer bewegen voor ouderen’ en ‘Swim2Play’ zijn daar voorbeelden van. Met dit stimuleringsprogramma willen we initiatieven die structureel bijdragen aan een gezonder Coevorden op gang brengen. Ik nodig inwoners van harte uit om met ideeën te komen! ’
Ministerie De subsidie is mogelijk door bijdragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie wil gezondheidsverschillen verkleinen en gezondheid en een gezonde leefstijl te bevorderen.

Subsidie aanvragen
Wie een idee heeft of een project dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, kan subsidie aanvragen. De voorwaarden en een aanvraagformulier staan op www.coevorden.nl/gezond-in-coevorden

 

Bron: Dalen.nu