Gemeente stelt €168.676 beschikbaar voor gezonde leefstijl

De gemeente heeft in 2019 €168.676,- beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl bevorderen en/of de bewustwording hiervan van groepen inwoners als genoemd in het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’. Het programma is bedoeld om met een integrale aanpak te werken aan gezonde inwoners, een gezonde leefomgeving en goede zorg. Het programma heeft aandacht voor preventie en het zoveel mogelijk meedoen van mensen in de maatschappij.

Heeft u een initiatief dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid of een gezonde leefstijl? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.op coevorden.nl