Gemeente bestrijdt eikenprocessierups

De gemeente Coevorden start met het preventief behandelen van bomen tegen de eikenprocessierups. Eerst richt de gemeente zich op wegen waar vorig jaar de meeste nesten zijn verwijderd. De locaties waar veel mensen samenkomen, zoals bij scholen en feestterreinen.
Eind april/begin mei vormen zich bladeren aan de eiken. Dat is het moment om de eikenprocessierups op een biologische en natuurvriendelijke manier te bestrijden. Daarbij worden natuurlijke vijanden van de rups (kleine aaltjes) met een vernevelaar in de bomen gespoten. Deze aaltjes zijn niet schadelijk voor mensen, planten en dieren.

Wanneer vindt bestrijding plaats?

De bestrijding gebeurt ’s avonds en/of ’s nachts, omdat dan het beste resultaat wordt bereikt. De werkzaamheden worden uitgevoerd met tractoren, dit kan enige geluidsoverlast opleveren.
De rupsen maken eind mei/begin juni hun nesten. Als de gemeente een nest ontdekt of een melding krijgt, wordt een rood/wit lint om de boom gespannen met de waarschuwing ‘Let op, eikenprocessierups’. De nesten in deze bomen worden zo spoedig mogelijk opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

Meldingen

Meldingen kunnen worden gedaan via 14 0524 of meldpunt@coevorden.nl. Eigenaren van grond of bomen met daarop de eikenprocessierups kunnen ook meldingen doen. De bestrijding van zo’n nest is voor eigen kosten, maar kan in overleg met de gemeente meegenomen worden bij het ruimen van nesten in de openbare ruimte. Wie het nest op eigen initiatief wil bestrijden, dient een deskundig bedrijf in te schakelen

bron: http://dalen.nu