Geen QR-code nodig voor De Spinde

Voor bijeenkomsten in De Spinde zijn geen coronatoegangsbewijzen nodig. Deze week heeft er in de regels nog een wijziging plaats gevonden voor dorps- en buurthuizen. Dorpshuizen worden gezien als een plaats waar sociaal contact plaats vindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden. Dit heeft als gevolg dat het coronatoegangsbewijs niet meer verplicht is in dorps- en buurthuizen.

Het eenmalig tonen van coronatoegangsbewijs, zoals dat eerst was, is vanaf 25 september dan ook niet meer nodig voor de Spinde. 

Het bestuur van De Spinde vraagt wel om verstandig om te gaan met de hygiënemaatregelen en respect naar medegebruikers als deze eventueel wel de 1,5 m afstand willen houden tot elkaar. 

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de beheerder of een van de bestuursleden van De Spinde.