Gedeelte vrachtwagenparkeerplaats wordt tankstation

De gemeente Coevorden heeft informatie gepubliceerd over het perceel gelegen op de hoek van de Burgemeester Fonteinstraat en de N34. In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er verregaande plannen om op die plek een wegrestaurant i.c.m. een hotel te realiseren. Bewoners van Dalen werden op het gemeentehuis uitgenodigd om de plannen- compleet met maquettes- in te zien. De economische crisis gooide roet in het eten en de investeerders zagen af van de bouw.

Vrachtwagenparkeerplaats

Daarna werd het terrein ingericht als vrachtwagenparkeerplaats. Het terrein kon ‘s avonds door middel van een hek worden afgesloten. Toch bleek het een gevoelige plek voor inbraken, waarna de vrachtwagens van het terrein verdwenen. Op dit moment staan er alleen nog twee papiercontainers van de BWB-school

Gedeelte in verkoop met bestemming tankstation

Bij de herinrichting van het terrein waar garage Brouwer was gevestigd, werd met de initiatiefnemers Marthijs Wegdam en Bouwkundig advies- en ontwerpbureau Heijnen de verplaatsing van het tankstation op die locatie besproken. In die context is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden van plan om een gedeelte aan de Burgemeester Fonteinstraat- de vrachtwagenparkeerplaats- over te dragen aan de initiatiefnemer die de appartementen gaat bouwen, om verplaatsing van het tankstation mogelijk te maken.

Publieke verkoop verplicht

In het kader van algemeen behoorlijk bestuur is de gemeente echter verplicht verkoop van gronden in haar eigendom publiek te verrichten. Iedere bewoner van Nederland moet in principe de gelegenheid hebben om deze grondpositie te kunnen kopen. Belangstellenden, die deze grond willen kopen voor het realiseren van een tankstation met voorzieningen, dienen zich uiterlijk 15 augustus 2022 te melden bij de gemeente Coevorden.