Ganzentelling

Elk jaar worden door de jagers van de wildbeheereenheden de zomerganzen in Nederland geteld. Ook de leden van wildbeheereenheid “Kerspel Dalen” telden de derde zaterdag in juli de zomerganzen in en rondom Dalen en Coevorden. Sinds een aantal jaren gedraagt een gedeelte van de ganzenpopulatie zich niet meer als trekvogels. Ze verblijven het hele jaar in Nederland. Gevolg: een toenemende landbouwschade. Om inzicht te krijgen om welke aantallen het daadwerkelijk gaat, worden de zomerganzen op eenzelfde moment landelijk geteld.

Het resultaat in en rondom Dalen en Coevorden is:

Grauwe ganzen : 842
Canadese ganzen : 24
Nijlganzen : 105
Kolganzen : 2
Boerenganzen : 32