Frans Jan Verdoold opent watervoorziening in Nepal

Dalenaar Frans Jan Verdoold heeft zijn hart verpand aan Nepal. Dit land in Azië, gelegen in de Himalaya tussen India en China (Tibet)  is voor een groot gedeelte bergachtig. Van de veertien bergen in de wereld boven 8000 meter liggen er acht in Nepal, waaronder de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Voor de bewoners betekent dat de nodige uitdagingen. In 2015 hebben grote aardbevingen grote schade aangericht aan huizen, maar ook aan de drinkwatervoorzieningen. Tijdens zijn wandeltochten in de bergen wist Frans Jan goede contacten op te bouwen met de plaatselijke bevolking. Hij besloot fondsen te werven om de arme bevolking in primitieve omstandigheden te helpen. Vooral de ondersteuning bij het realiseren van goede drinkwatervoorzieningen werd hierin het speerpunt. Dit doet hij samen met de plaatselijke bevolking.

Waterprojecten

Al in 2012 kon er een eerste waterproject in de vorm van een watertank van 16.000 liter met 15 was- en waterplaatsen met ondersteuning van het fonds worden gerealiseerd in het Tamangdorp Thulo Parsel 6 Pakwel . Sinds die tijd functioneert het perfect. De betonnen watertank heeft de grote aardbevingen van 2015 ongeschonden doorstaan, terwijl in het dorp heel veel huizen ernstige schade hebben opgelopen.

Vervolgproject  fase II was gericht op het hoogste deel van het dorp, met ongeveer 80 families. Voor elk huishouden werd een plastic 1000-liter-watertank voor het opvangen van regenwater aangeschaft. Dit werd gerealiseerd in december 2018.

Derde fase 2022

De bestaande situatie verslechterde ernstig na de aardbevingen van 2015:
Van grote afstand wordt, via een waterslang, die in een klein beekje hogerop ligt, water aangevoerd. Voor elke familie is 30 liter water per dag beschikbaar. Het duurt een hele dag en nacht om alle drie tien-liter-jerrycans te vullen.
Ook de basisschool met vier gebouwen, acht klaslokalen, zeven docenten en 110 leerlingen die in dit gedeelte van het dorp staat, moet het doen met dezelfde 30 liter water per dag! 

Opnieuw sprong Frans Jan met zijn fonds in de bres.

In het Nepalese dorp Thulo Parsel Pakuwal werd de opvang van regenwater middels de aanschaf en aanleg van regenpijpen en dakgoten, een 10.000 liter en vier 5.000 liter watervaten gerealiseerd.  Deze zijn ondergronds met elkaar verbonden met één watertap buiten en zes in het WC gebouwtje voor handen wassen en WC spoelen. Tevens werd er een 1500 litervat voor drinkwater geplaatst, die twee uur per dag op een bron is aangesloten. 
Een enorme vooruitgang! Het WC gebouwtje was een stinkende bende en drinkwater werd van huis meegenomen. Tevens werd er een project van Mirte en  Mart – dochter en schoonzoon van Frans Jan- opgezet om de aanschaf van een extra schooluniform en schriften voor alle 65 kinderen van deze school te kunnen realiseren.

Feestelijke opening

In november reisde Frans Jan opnieuw naar Nepal om na afronding van de derde fase, de watervoorziening van de school feestelijk te openen. Hij werd bij deze reis vergezeld door zijn dochter Mirte en schoonzoon Mart. Frans Jan stuurde ons foto’s van deze indrukwekkende gebeurtenis. Ze schetsen een goed beeld van een geslaagd project, waar Frans Jan -samen met alle mensen die hem hierin ondersteunen- heel trots op mag zijn!