Financiële ondersteuning Nei Naoberschap Dalen zeker gesteld

Het initiatief Nei Naoberschap Dalen is de gemeente Coevorden zeer erkentelijk voor de recente toekenning van de aangevraagde financiële ondersteuning vanuit het stimuleringsfonds.
Samen met de subsidie, die ook al recent door de stichting Kracht van de Veenkoloniën is toegekend, zorgt dit ervoor dat Nei Naoberschap Dalen voor 2021 alle geplande activiteiten en daarnaast vaste uitgaven kan waarmaken.
Nei Naoberschap Dalen is beide instanties zeer erkentelijk voor die financiële ondersteuning.
Overigens was de start van Nei Naoberschap Dalen onmogelijk geweest zonder de financiële hulp van Dorpsbelangen Dalen. Ook daar spreekt Nei Naoberschap Dalen haar dank nog maar eens voor uit.

Inwoners aan zet

Alle ontvangsten en uitgaven worden via de stichting ‘Inwoners aan zet’ gedaan en uiteindelijk ook verantwoord. Via deze stichting, een initiatief van de gemeente Coevorden, wordt het een initiatief als Nei Naoberschap Dalen mogelijk gemaakt operationeel te worden zonder dat er eerst een eigen stichting moet worden opgericht.
Ook de beheerders van deze stichting maakten het Nei Naoberschap Dalen mogelijk om al vanaf najaar 2020 veel voorwerk te doen,  mede daardoor kan op 19 juni aanstaande in Dalen officieel worden gestart.

Daarvoor eveneens heel veel dank!
Zo zie je maar, met elkaar, voor elkaar.