Fietspad langs De Loo wordt verbreed

Na de zomer wordt in opdracht van de gemeente Coevorden gestart met de verbreding van het fietspad langs De Loo tussen Dalen en Coevorden.
Het gaat om het deel aan de kant van de spoorlijn, waar na de aanpassing fietsers in twee richtingen over het pad kunnen rijden. Het smalle pad aan de westzijde zal een voetgangerspad worden.

Goede samenwerking

Het plan is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen de werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid Dalen en de gemeente Coevorden.  Met kleine ingrepen wordt er voor gezorgd, dat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Naast de aanpassing van het fietspad wordt de klinkerweg tussen Dalen en de spoorwegovergang opnieuw bestraat. De rijbaan wordt iets versmald om de wortels van de eikenbomen voldoende ruimte te geven.
Ook wordt de bocht nabij de spoorwegovergang veiliger, zodat spoorvorming en een glad wegdek bij regen tot het verleden behoren.

Aanpassing De Bente

Ook in de De Bente zullen aanpassingen worden uitgevoerd. De verhoging op de bebouwde grens van Dalen wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Dalen, zodat fietsers eenvoudiger kunnen oversteken.
De verharde rijbaan wordt smaller gemaakt en krijgt aan beide kanten brede fietsstroken. Ook komt er aan de zijde van de molen De Bente een voetpad, terwijl er aan de andere zijde een groenere berm ontstaat.
Ter hoogte van de molen wordt de situatie ook aangepast. De middengeleider verdwijnt en de rijbaan wordt in een boog gelegd. Hierdoor komt de omloop van de molen niet meer boven de rijbaan te hangen. De boog wordt ingevuld met kleurvakken met geel, blauw en zwart, de kleuren van Dalen. De maximumsnelheid blijft 30 kilometer per uur.