Fietsen op het station

Onlangs zijn er weer fietsen gestolen en vernielingen gepleegd op het station van Dalen. Dit is zeer vervelend en betreurenswaardig. Als werkgroep Vervoer, Verkeer en Veiligheid binnen Dorpsbelangen Dalen hebben wij deze problematiek, die al langere tijd speelt, diverse keren aangekaart bij Arriva en NS-stations.     

Door een aantal gedupeerden is de suggestie gedaan om camera’s op het station te plaatsen. Bij ons overleg is gebleken dat deze optie, gelet op het toch relatief beperkte aantal incidenten in dit verband, niet tot de mogelijkheden behoort. Daarom hebben onze gesprekspartners gezocht naar mogelijke alternatieven. 

Dat onderzoek heeft uitgewezen om samen met de gemeente Coevorden in de loop van 2019 te komen tot het oprichten en inzetten van zgn. Serviceteams op de spoorlijn Emmen – Zwolle. Inzet van deze teams is dat zij in en buiten de trein en dan met name ook op en nabij het stationsgebied klussen gaan doen, zodat hiermee de sociale (on)veiligheid wordt verbeterd. Op het moment dat e.e.a. in de loop van 2019 meer concreet wordt zal daar nader over worden gecommuniceerd.

Daarnaast adviseert de werkgroep om bij diefstal en vernieling aangifte te blijven doen bij de politie. Als er verder suggesties zijn dan kan dat in een mail aan Folkert Sinnema, voorzitter van de werkgroep.