Enquête inventarisatie woonwensen 2022 in Dalen

Interesse? Vul in slechts 5 minuten de enquête in

De werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen wil bijdragen aan een leefbaar dorp, waar jong en oud prettig kunnen wonen en leven.

In onze Dorpsvisie staat duidelijk dat we vraag en aanbod van woonruimte zo goed mogelijk willen afstemmen. Onderzoek onder starters en senioren heeft aangetoond dat er duidelijk behoefte is aan woningen voor deze doelgroepen in Dalen.

Steun voor burgerinitiatieven

De gemeente Coevorden heeft de nieuwe woonvisie voor de stad en dorpskernen binnen de gemeente vastgesteld. Dit betekent dat burgerinitiatieven worden toegejuicht als zij gezamenlijk tot een bouwlocatie en bouwplan willen komen. In Sleen en Eexterveen hebben soortgelijke burgerinitiatieven tot een succes geleid.

Via de links hieronder kun je meer te weten komen over deze initiatieven:
Link: Eexterveen op RTV Noord
Link: Sleen op RTV Drenthe

Enquête

We hebben een enquête opgesteld om te inventariseren welke inwoners van Dalen willen deelnemen aan een burgerinitiatief voor gezamenlijke bouwplannen. Wij zien dit als een kans voor Dalen. 

De enquête bestaat uit twee delen: een voor hoofdbewoners en een voor nieuwe woningzoekenden (starters) in het dorp.
U kunt de enquête ingevuld inleveren op het adres Oude Dalerveensestraat 18a. U kunt de enquête ook digitaal invullen door een van de onderstaande QR-codes in te lezen. Dit laatste heeft onze voorkeur.

Indien inwonende kinderen, of uitwonende kinderen die terug willen keren naar Dalen, specifieke wensen hebben, dan vragen we hen om een extra formulier voor nieuwe woningzoekenden in te vullen.

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête kunnen we conclusies trekken en samen plannen maken als er behoefte blijkt te zijn.

We stellen het zeer op prijs wanneer u uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer wilt vermelden. Dan kunnen wij u persoonlijk betrekken bij het maken van een eventueel vervolgplan.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens de Werkgroep Wonen Dorpsbelangen Dalen. 

Riet Muller, voorzitter

Naar de enquêtes

Hieronder vindt u de QR-codes voor de digitale enquêtes en een downloadknop als u de enquête op papier wilt invullen.

QR CODE voor hoofdbewoners

Hoofdbewoners

QR nieuwe woningzoekenden

Woningzoekenden