Enquête gemeente over afval en afvalscheiding

De gemeente Coevorden wil graag horen hoe haar inwoners denken over de inzameling van afval. Daarom vraagt de gemeente haar inwoners om deel te nemen aan een enquête over afvalinzameling en afvalscheiding. De uitkomst van de enquête wordt gebruikt om de afvalinzameling te verbeteren.

Deze enquête is een kans voor inwoners om invloed uit te oefenen op de toekomst van de afvalinzameling in de gemeente. De enquête is snel en eenvoudig in te vullen, en de uitkomst helpt de gemeente de inzameling van het afval te verbeteren.

De enquête is tot en met 1 oktober beschikbaar op www.coevorden.nl/afval.