Energiecoöperaties in Dalen

Duurzaam Dalen is van plan een informatieavond te organiseren voor inwoners die overwegen een coöperatie voor het opwekken van duurzame elektriciteit op te richten.


Hoezo een coöperatie?
Dalen heeft veel huizen die niet, of minder, geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Bijvoorbeeld vanwege de opstelling ten opzichte van de zon of door aanwezige bomen en ander groen. Kleinschalige zonneweides of zonnepanelen op andere, grootschalige, daken bieden dan een goed alternatief. Collectief, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie, opwekken van duurzame elektriciteit kan dan een prima oplossing zijn. Ook zijn er inwoners die gezamenlijk zonnepanelen willen inkopen, (hybride) warmtepompen willen laten installeren, of andere duurzame technieken samen willen gaan toepassen. Een coöperatie biedt ook hier een goede organisatievorm.

Kennis delen.
In Dalen is al één coöperatie actief. Een vertegenwoordiger van deze coöperatie wil de ervaringen die deze coöperatie heeft opgedaan graag delen met geïnteresseerde inwoners van Dalen. Ook zou een medewerker van de Drentse Kei, gespecialiseerd in het begeleiden van coöperaties, uitleg kunnen komen geven over de expertise en begeleiding die de Drentse Kei kan aanbieden.

Opgeven voor coöperatieavond.
Duurzaam Dalen wil een avond organiseren waarop deze informatie aan bod komt. Wij willen graag vooraf weten of er belangstelling is voor een dergelijke informatieavond.

Dus: bent u geïnteresseerd, geef u dan op via info@duurzaamdalen.nl onder vermelding van ‘Coöperatieavond’.

Links: https://drentsekei.nl/
en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking via deze link