Eerste wijkcentrale glasvezelnetwerk Dalen

Over twee weken wordt in Dalen de eerste wijkcentrale van Glasvezel Zuidenveld geplaatst. Dat gebeurt op de aansluiting Noordwijk-Emmerweg.

De wijkcentrales zijn de enige bovengrondse onderdelen van ons glasvezelnetwerk. Alle overige voorzieningen zijn ondergronds.

Wijkcentrales en het netwerk

Het gaat bij de Noordwijk/Emmerweg om een kleine wijkcentrale. De locatie van een wijkcentrale wordt bepaald door de architectuur van het netwerk. Belangrijk daarbij is, dat de glasvezelkabels naar de woningen niet te lang mogen worden. Je krijgt dan signaalverlies en het netwerk wordt trager. De centrales worden zo geplaatst dat iedereen zo veel mogelijk voordeel heeft van het netwerk.

Alle wijkcentrales worden na verloop van tijd betimmerd en rondom van beplanting voorzien, zodat ze opgaan in de omgeving.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben omtrent de plaatsing van deze wijkcentrale of PoP (Point of Presence), dan kunt u contact opnemen met Glasvezel Zuidenveld. 

U kunt bellen met het Team Communicatie van het Projectbureau Glasvezel Zuidenveld: 0524-74 00 14.
Dat kan elke werkdag van 9:00 tot 13:00 uur. Er is steeds één vrijwilliger tegelijk beschikbaar, dus als het druk is, kan het zijn dat u alleen een voicemail in kunt spreken.

Mailen kan ook, naar het mailadres van het Projectbureau Glasvezel Zuidenveld