Eerste lustrum Daler Voices

Het popkoor Daler Voices bestaat dit jaar vijf jaar. De tijd is omgevlogen voor de koorleden en samen met Hermien, Gea, Mieke, Monique en Karin blikken we terug en vooral vooruit.

Feest

Het eerste lustrum van de Daler Voices moet zeker gevierd worden! Dat doen ze natuurlijk zingend met een aantrekkelijk concert in de kerk in Dalen op 11 februari a.s. Aan het eind van dit stukje staat meer informatie over dit jubileumconcert.

Hoogtepunten

Terugkijkend hebben ze de afgelopen jaren veel mooie herinneringen opgebouwd. De repetities waren leuk, er is veel opgetreden, o.a. in Dalerpeel met de Breibergers, bij de molen met Inge Tibben, in de kerk in Steenwijksmoer met het Coevorden mannenkoor, het kerstconcert in de Daler kerk met Porter House, kerstconcert buiten bij de kerk met de Rotary, optreden met Dilana, concert in de Daoler Tuun, concert in de Baander met Sing en Swing en HEM (Hesseler mannenkoor) en zo waren er nog veel meer mooie optredens. Door corona-beperkingen konden ze lang niet oefenen, maar later lukte dat toch met gedeelten van het koor, soms zelfs in een bedrijfshal. Ze zijn er trots op dat vrijwel alle leden van het koor gebleven zijn in die corona-tijd. Dat tekent ook de verbondenheid onderling.

Ontwikkelingen

Helaas moeten ze binnenkort, na het jubileumconcert, afscheid nemen van Henriëtte de Groot, de dirigent. Dat is heel jammer, want het klikt erg goed met haar, maar door persoonlijke omstandigheden lukt het Henriëtte niet meer om de Daler Voices te begeleiden. Ze heeft heel mooie arrangementen voor het repertoire gemaakt en ook gezorgd voor aantrekkelijke choreografie. Samen met pianiste Aletta Kwant zorgt zij ervoor dat het plezier in het zingen voorop staat en dat de kwaliteit hoog is. De koorklank wordt steeds meer ontwikkeld, er wordt gewerkt aan ademtechniek en zo wordt in kwaliteit geïnvesteerd. Bij de repetities, iedere maandag van 19.00 tot 21.00 uur in de BWB-school, wordt voor de pauze nieuw repertoire geoefend en na de pauze zingen ze hun bekende liedjes. “We hopen dat we spoedig een nieuwe dirigent hebben en houden ons aanbevolen voor tips om hem of haar te vinden!”

Mannen

Het popkoor Daler Voices is een vrouwenkoor. Bij de oprichting hebben ze wel geprobeerd er een gemengd koor van te maken, maar “helaas waren er nauwelijks aanmeldingen van mannen”, dus werd het vanzelf een vrouwenkoor. De arrangementen zijn dus gemaakt voor de stemmen van de vrouwen. Ze vertellen enthousiast dat de onderlinge sfeer uitstekend is. “We gaan heel prettig met elkaar om, lachen ook veel en hebben het geweldig naar onze zin”. Ze staan er wel open voor om af en toe eens met een mannenkoor samen te zingen tijdens een optreden, want dat geeft toch wel een andere dimensie aan de liedjes.

Enthousiast

Het koor wil tijdens optredens graag contact maken met het publiek en is eigenlijk pas echt tevreden als de toeschouwers enthousiast worden. Ze horen vaak achteraf dat het optreden geslaagd was en dat men genoten heeft van het afwisselende repertoire. Vol overtuiging zeggen de koorleden: “Je wordt van zingen blij, krijgt er energie van en je voelt je er heel goed bij.” 
Er zijn veel commissies, zoals de muziek-, de kleding-, de concert-, de PR-, de lief-en-leedcommissie en iedereen zit wel ergens in. “Samen vormen wij het koor!” 
Ze zoeken waar mogelijk ook extern samenwerking met o.a. Dilana, Volharding en andere koren en werken daar graag mee samen.

Lid worden

Nieuwe leden zijn welkom! “Als je zingen leuk vindt en graag samen popliedjes zingt, vinden we het fijn als je wilt meedoen!” Momenteel heeft het koor ongeveer 30 leden en dat mogen er best wel meer worden. Vooral aan alten en sopranen is behoefte. Als iemand een keer wil kijken of meedoen, kan dat altijd. “Je kunt daarna in overleg met de dirigent voorzingen en als je wilt meedoen, krijg je een buddy die je wegwijs maakt binnen het koor.” De kosten bedragen 17,50 euro per maand. De repetities zijn dus op maandag en je moet natuurlijk ook thuis oefenen om de liedjes uit het hoofd te leren. Op de website is veel informatie te vinden over het koor: popkoordalervoices.com

Feest

Op zaterdag 11 februari dus houden ze een concert in de Daler kerk. Ze zijn er druk voor aan het oefenen, want het moet een mooie avond worden waar het publiek van geniet. De Daler Voices zullen ballads zingen, maar ook up-tempo liedjes, songs van ABBA, Coldplay en Sinead O’Connor en nog veel meer. Als gastoptreden komt ZinQ, dat bestaat uit twee echtparen en een begeleider. De kerk gaat om 19.30 uur open en om 20.00 uur begint het concert. De toegang is gratis, maar “een vrije gift is welkom!” Het is handig om je van tevoren op te geven. Dat kan via de mail (dalervoices@gmail.com) of via de website. In de pauze is er koffie/thee en zelfgebakken taart, “maar hier moet wel voor betaald worden, zodat we financieel gezond blijven!”
Ze hopen op veel publiek en een fijn concert!