Eerst investeren, daarna profiteren

Door zelf deel te nemen in de zonneroute langs de A37 hebben omliggende dorpen straks baat bij dit langgerekte park.

Dat is althans de bedoeling van een ambitieus plan om de zonneroute voor de helft eigendom te laten zijn van de directe omgeving. Het park langs de A37 is met 192 hectare op papier nu de grootste van Nederland. Over een lengte van 42 kilometer komen tussen Hoogeveen en Zwartemeer in de bermen van de snelweg zonnepanelen.

Tot enkele jaren geleden waren dorpen die te maken kregen met zonneparken vooral afhankelijk van de goedwillendheid van ontwikkelaars van zonneparken. Die moesten zich vooral houden aan ruimtelijke regels van gemeenten. In Sleen en Steenwijksmoer kwamen omwonenden pas goed in beeld door hun aanhoudende verzet tegen aanleg van de glasvelden. Mede dankzij geld en cadeautjes voor de omgeving staakten omwonenden uiteindelijk hun strijd tegen de ontwikkelaars.

,,Bouwers van zonneparken moesten op papier wel hun best doen voor de omgeving, maar in de praktijk gebeurde dat vaak pas op het laatste moment’’, zegt Willy Heijnen. Hij is een van de aanjagers voor de oprichting van Koepel A37, de corporatie die de zonneroute deels moet exploiteren. In die koepel zijn weer lokale samenwerkingsverbanden van dorpen langs de A37 vertegenwoordigd.

,,Met de Koepel A37 willen wij als directe omgeving al in het beginstadium in beeld zijn als belanghebbende partij, in plaats van achteraf. Als alles al in kannen en kruiken is. De aanbesteding voor de zonneroute is volgend jaar april. Aanleg kost grofweg 200 miljoen euro. Als wij als lokale vertegenwoordiger voor de helft willen meedoen in de exploitatie, zullen we tegen die tijd 100 miljoen euro bij elkaar moeten hebben.’’

Een enorm bedrag, dat niet zomaar opgebracht is door individuen die een paar duizend euro willen investeren. ,,Dat hoeft ook niet. Wij hebben als koepel zelf 10 miljoen euro eigen geld nodig, de rest lenen we bij de bank. Die 10 miljoen kan ook door lokale bedrijven worden neergelegd’’, zegt Heijnen.

Bij Hoogeveen lijkt het alsof de aanleg van de zonneroute al is begonnen, maar dat is een ander project langs de A37.

Zonneparken zijn uitermate lucratief, weet Heijnen. ,,Ze leveren veel geld op, zeker als je vroeg instapt. Met ons initiatief willen we voorkomen dat een buitenlandse investeerder eigenaar wordt van de zonneroute. De opbrengst moet zo veel mogelijk in de directe omgeving terechtkomen.’’

De zonneroute langs de A37 loopt door Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Deze drie gemeenten zijn samen met de provincie Drenthe, netbeheerders Enexis en Rendo en het Rijk initiatiefnemer van de zonneroute.

Alleen al in de gemeente Coevorden zijn er twaalf dorpen die rechtstreeks met de zonneroute te maken krijgen. Vertegenwoordigers van de twaalf belangenverenigingen uit deze dorpen zijn deze week bij elkaar gekomen om te spreken over de participatie. ,,Daarbij gaat het vooral ook wat je als dorp kan doen met de opbrengst. Denk daarbij vooral niet alleen aan geld, maar juist ook aan duurzame initiatieven zoals de aanleg van laadpalen voor auto’s, het plaatsen van warmtepompen tot misschien wel de oprichting van een eigen energiemaatschappij voor het dorp.’’

Hoe individuele burgers kunnen participeren is nog niet helemaal duidelijk. ,,Daar zijn allerlei vormen voor te bedenken. Mensen zouden bijvoorbeeld tientjeslid kunnen worden.’’ In Coevorden neemt de stichting coöperatie Klavertje 4 Holsloot het voortouw, in de gemeenten Emmen en Hoogeveen zijn dat respectievelijk Nieuw-Oranjepoort en De Groene Wieken.

Zaterdag 7 oktober is in De Nieuwe Veste in Coevorden uitleg over het project. Tijdens deze zogenoemde dag van de duurzaamheid is er ook informatie over de hybride warmtepomp van Intergas, het isoleren van de eigen woning en subsidies daarvoor, hoe het dorp Dalen van het aardgas afkomt en waarvoor je een energiecoach kan inschakelen. Opgeven kan tot zaterdag via deze link www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de-duurzaamheid

Deze tekst en foto zijn van de verslaggever Gerton Albers DvhN, redactie Zuidoost-Drenthe.