Een onvergetelijke gebeurtenis

Wat een verrassing mocht ik beleven op woensdag 26 oktober. Op een avond waarop Dorpsbelangen Dalen liet zien wat voor mooie dingen er in ons dorp gebeuren, kwam burgemeester Renze Bergsma om negen uur de zaal binnen die gevuld was met een groot aantal Dalenaren. De eerste gedachte die bij mij opkwam was: “Wie zal er worden gehuldigd?” Geen moment dacht ik eraan dat het mij zou betreffen. Pas toen ik mijn familie de zaal binnen zag komen, besefte ik dat het om mij ging. Trillende lippen en ongeloof waren het gevolg. 

Waarom overkomt mij dit? 

Nu ik op adem ben gekomen, ben ik dankbaar voor de hulde die mij is gebracht. Dankbaar voor het initiatief dat Jan Oostenbrink is gestart om mij in het gezelschap van zoveel dorpsgenoten in het zonnetje te zetten. De dagen na de koninklijke onderscheiding heb ik na kunnen denken over de activiteiten die ik vrijwillig heb ondernomen. Vanaf onze komst naar Dalen in 1978 hebben we ons als gezin thuis gevoeld en hebben Yt en ik ons ingezet voor de belangen van ons dorp. Burgemeester Bergsma heeft een aantal van mijn vrijwilligersactiviteiten genoemd. Het zijn er ongeveer vijftien.

 ‘Dalen schoon’

Het laatste initiatief hebben Yt en ik samen met Jan en Marchje Oostenbrink een jaar geleden opgepakt, ‘Dalen schoon’. Inmiddels 15 vrijwilligers zorgen ervoor dat het dorp en de omgeving regelmatig worden ontdaan van zwerfvuil. Mocht dit leiden tot belangstelling google dan eens op ‘Helemaal Groen’ en sluit je aan. Ik heb al die dingen gedaan met steun en stimulering van Yt, die zelf ook veel vrijwilligerswerk doet. 

Dank aan al die andere vrijwilligers

Ik besef terdege dat mijn werk voor de Daler gemeenschap alleen succesvol kan zijn door de inzet van al die andere vrijwilligers in ons dorp. Op de bijeenkomst van 26 oktober werd duidelijk hoeveel mensen zich belangeloos inzetten voor het welzijn van het fijnste dorp van Drenthe.
Ik dank iedereen voor de hulde die mij ten deel is gevallen. Dorpsbelangen Dalen, Grietje en Anita voor de organisatie van de bijeenkomst en iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar blijk van waardering heeft gegeven. Deze huldeblijk heeft nieuwe energie opgeleverd en ik zal me ook in de nabije toekomst blijven inzetten voor Dalen. 

Roelof Beek