Een jaarverslag om trots op te zijn…

Jaarverlag 2018

Donderdag 25 april (2019) vindt de jaarvergadering van Dorpsbelangen Dalen plaats. Onderdeel van de jaarvergadering is het jaarverslag. Het is een bijzonder stuk geworden, waarin te lezen is wat er binnen de werkgroepen, de Daoler Tuun, AED en Glasvezel in 2018 allemaal is gerealiseerd of in werking is gezet. Een bijzonder jaar, na het tot stand komen van de dorpsvisie. Het Jaarverslag 2018 kunt u hier lezen.

En het blijft er niet bij. Nu in 2019 gaat het verder. De groepen zijn ieder voor zich in beweging. Er gebeuren mooie dingen. Mocht u willen aansluiten bij een van de werkgroepen dan bent u van harte welkom. U kunt een bericht sturen via deze link.

Uitnodiging

Bij deze nodigen wij iedereen ook graag uit voor de Jaarvergadering van onze vereniging.

Iedereen die belangstellend is of betrokken bij Dorpsbelangen Dalen is welkom op deze vergadering. Wij vragen u deze uitnodiging aan belangstellenden door te geven om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het volgende staat op de agenda:

Agenda

  1. Opening door Harry Lamberts
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2018
  4. Jaarverslag secretaris 2018
  5. Financieel jaarverslag 2018
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming kascommissie

Pauze

  1. Begroting 2018
  2. Sluiting