Dorpsbelangen Dalen overlegt met de NAM

Dorpsbelangen Dalen en het Plaatselijk Belang Oosterhesselen hebben enkele keren per jaar overleg met de NAM over de activiteiten en ontwikkelingen in onze regio. In dat overleg zijn ook de vragen besproken, die ons bereikt hebben over de plannen die de NAM heeft met de gasvelden Oosterhesselen, Dalen en Nieuw Amsterdam.

Daarnaast hebben wij begrepen dat er gemeenteraadsleden zijn die zich zorgen maken over de gasvelden.

De gasvelden Oosterhesselen, Dalen en Nieuw Amsterdam zijn onderdeel van het door de NAM ingediende Winningsplan ZO-Drenthe zuur. Met het indienen van dit winningsplan wil de NAM toestemming krijgen om de laatste hoeveelheid aanwezig gas te produceren.

Geen injectie afvalwater

Van het oorspronkelijke idee om in de toekomst in de gasvelden Dalen en/of Oosterhesselen productiewater, dat vrijkomt bij de olieproductie in Schoonebeek te injecteren, is een aantal jaren geleden al afscheid genomen. Op verzoek van Dorpsbelangen Dalen en Plaatselijk Belang Oosterhesselen, is dit destijds door NAM, schriftelijk bevestigd en gedeeld met de pers.

Dit winningsplan is onlangs ook in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer hier per brief over geïnformeerd. Deze Kamervragen en antwoorden zijn terug te vinden in de bijlage.

Download verslag Kamervragen 4 december 2023