Dorpsbelangen Dalen net niet in de finale Dorpsvernieuwingsprijs

De jury voor de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs heeft jammer genoeg niet voor Dalen gekozen. Dorpsbelangen Dalen had Dalen aangemeld voor deze prijs, omdat Dalen actief werkt aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn

De mening van de jury

De jury heeft 18 aanmeldingen ontvangen waarvan er pakweg 14 van grote klasse zijn! Daar hoort Dalen ook bij !

De jury vindt de aanpak goed: eerst een Dorpsvisie en daarna werkgroepen. Goed om de samenwerking te zien met gemeente en andere vrijwilligersorganisaties.

Dalen heeft een breed palet concrete resultaten: zorg voor elkaar; wandelroutes; oversteekplaats; website. Ook belangrijk zijn de plannen voor starterswoningen. Nei Naoberschap is zeker in coronatijd een erg goed initiatief.

De QR-codes op de wandelroutes noemt de jury innovatief. Verder prijst de jury de pro-actieve rol richting gemeente: Er wordt goed gekeken naar de toekomst; doel is om groeidorp te blijven.

Conclusie: Dalen goede kandidaat, maar geen finalist omdat andere net nog wat beter zijn.

De landelijke dorpsvernieuwingsprijs LVKK

De landelijke Dorpsvernieuwingsprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Met de Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de LVKK bewoners om
zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio.